Διαμόρφωση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ρυθμίσεις μενού της καρτέλας διαμόρφωσης ([Διαμόρφωση]).

Το σύμβολο στα δεξιά των τίτλων υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, AE με προτεραιότητα διαφράγματος, Χειροκίνητη έκθεση ή Bulb.