Φωτεινότητα σκοπεύτρου

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα σκοπεύτρου].

  2. Κάντε τη ρύθμιση.

    • Ανατρέχοντας στην γκρίζα εικόνα, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και κατόπιν πατήστε SET. Ελέγξτε το εφέ στο σκόπευτρο.