Πληροφορίες μπαταρίας

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας που χρησιμοποιείτε. Με την αποθήκευση πολλών μπαταριών στη μηχανή, μπορείτε να ελέγξετε την κατά προσέγγιση εναπομένουσα χωρητικότητα και το ιστορικό χρήσης.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Πληροφ. μπαταρίας].

  • (1) Θέση μπαταρίας
  • (2) Το μοντέλο της μπαταρίας ή του αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται.
  • (3) Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας () μαζί με τη στάθμη μπαταρίας που απομένει σε βήματα 1%.
  • (4) Ο αριθμός των λήψεων που έγιναν με την τρέχουσα μπαταρία. Ο αριθμός μηδενίζεται όταν φορτίζεται η μπαταρία.
  • (5) Κατάσταση απόδοσης φόρτισης της μπαταρίας, σε τρία επίπεδα στάθμης.

   • Πληροφορίες μπαταρίας 3 (οθόνη) (Πράσινο): Η απόδοσης φόρτισης της μπαταρίας είναι καλή.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 2 (οθόνη) (Πράσινο): Η απόδοση φόρτισης της μπαταρίας έχει μειωθεί ελαφρώς.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 1 (οθόνη) (Κόκκινο): Συνιστάται η αγορά νέας μπαταρίας.

Προσοχή

 • Συνιστάται η χρήση γνήσιας συστοιχίας μπαταριών LP-E6NH/LP-E6N της Canon. Αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι γνήσια προϊόντα της Canon, υπάρχει πιθανότητα να μην επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της μηχανής ή να προκύψουν δυσλειτουργίες.

Σημείωση

 • Η τιμή για τα πατήματα κλείστρου αντιστοιχεί στον αριθμό των στατικών εικόνων που τραβήχτηκαν (μη συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ταινίας).
 • Οι πληροφορίες μπαταρίας εμφανίζονται επίσης κατά τη χρήση προαιρετικής λαβής μπαταρίας BG-R10.
 • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας της μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.

Καταχώριση μπαταριών στη μηχανή

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και έξι συστοιχίες μπαταριών LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 στη μηχανή. Για να καταχωρίσετε πολλές μπαταρίες στη μηχανή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για κάθε μπαταρία.

 1. Πατήστε το πλήκτρο INFO.

  • Αφού ανοίξετε την οθόνη πληροφοριών μπαταρίας, πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Αν η μπαταρία δεν έχει καταχωριστεί, θα εμφανίζεται με γκρίζο χρώμα.
 2. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Η μπαταρία εμφανίζεται τώρα με λευκό χρώμα.

Σημείωση

 • Η μπαταρία δεν μπορεί να καταχωριστεί αν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται χωριστά, ).

Τοποθέτηση ετικετών με τους αριθμούς σειράς στις μπαταρίες

Είναι βολικό να τοποθετήσετε στις καταχωρισμένες συστοιχίες μπαταριών LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ετικέτες του εμπορίου με τον αριθμό σειράς κάθε συστοιχίας.

 1. Σε μια ετικέτα μεγέθους περίπου 25×15 mm, γράψτε τον αριθμό σειράς (1).

 2. Κολλήστε την ετικέτα.

  • Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.
  • Αφαιρέστε την μπαταρία από τη μηχανή.
  • Κολλήστε την ετικέτα όπως φαίνεται στην εικόνα (στην πλευρά χωρίς ηλεκτρικές επαφές).

Προσοχή

 • Μην κολλήσετε την ετικέτα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, εκτός από αυτό που απεικονίζεται στο βήμα 2. Διαφορετικά, η λάθος τοποθετημένη ετικέτα ενδέχεται να δυσκολέψει την τοποθέτηση της μπαταρίας ή να εμποδίσει την ενεργοποίηση.
 • Αν χρησιμοποιήσετε τη λαβή μπαταρίας BG-R10 (πωλείται χωριστά), η ετικέτα μπορεί να ξεκολλήσει μετά την επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση και αφαίρεση της συστοιχίας από τη θήκη μπαταριών. Σε αυτήν την περίπτωση, κολλήστε μια νέα ετικέτα.

Έλεγχος της εναπομένουσας χωρητικότητας μιας καταχωρισμένης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιείται

Μπορείτε να ελέγξετε την εναπομένουσα χωρητικότητα των μπαταριών που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης πότε χρησιμοποιήθηκαν για τελευταία φορά.

 1. Βρείτε τον αντίστοιχο αριθμό σειράς.

  • Στην οθόνη ιστορικού μπαταρίας, βρείτε τον αριθμό σειράς της μπαταρίας (1) που ταιριάζει με τον αριθμό σειράς με τον οποίο έχει επισημανθεί η μπαταρία.
  • Μπορείτε να ελέγξετε την κατά προσέγγιση εναπομένουσα χωρητικότητα (2) της αντίστοιχης μπαταρίας και την ημερομηνία τελευταίας χρήσης (3).

Διαγραφή πληροφοριών καταχωρισμένης μπαταρίας

 1. Επιλέξτε [ΔΓΡ πληροφ.].

 2. Επιλέξτε τις πληροφορίες μπαταρίας που θέλετε να διαγράψετε.

  • Εμφανίζεται η ένδειξη [Έλεγχος].
 3. Πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.