Ονομασία αρχείων

Τα ονόματα αρχείων αποτελούνται από τέσσερις αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ακολουθούμενους από έναν αριθμό αρχείου 4 ψηφίων () και την επέκταση αρχείου. Μπορείτε να αλλάξετε τους τέσσερις πρώτους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, που από προεπιλογή είναι μοναδικοί για κάθε μηχανή και ορίζονται κατά την αποστολή της μηχανής.

Η Ρύθμιση χρήστη 1 σάς δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίσετε τέσσερις χαρακτήρες της επιλογής σας. Η Ρύθμιση χρήστη 2 προσθέτει τρεις αρχικούς, καταχωρισμένους χαρακτήρες της επιλογής σας σε έναν τέταρτο χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει το μέγεθος της εικόνας ο οποίος προστίθεται αυτόματα μετά τη λήψη.

(Παράδειγμα)

Καταχώριση/αλλαγή των ονομάτων αρχείων

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Όνομα αρχείου].

 2. Επιλέξτε [Αλλαγή Ρύθμισης Χρήστη*].

 3. Καταχωρίστε τα γράμματα και τους αριθμούς που θέλετε.

  • Εισαγάγετε τέσσερις χαρακτήρες για τη Ρύθμιση χρήστη 1 ή τρεις για τη Ρύθμιση χρήστη 2.
  • Αν επιλέξετε [Κατάσταση εισόδου], μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση εισόδου.
  • Για να διαγράψετε μεμονωμένους χαρακτήρες, επιλέξτε [Διαγραφή] ή πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.
  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε SET για να τον καταχωρίσετε.
 4. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και έπειτα πατήστε [ΟΚ].
 5. Επιλέξτε ένα καταχωρημένο όνομα αρχείου.

  • Επιλέξτε [Όνομα αρχείου] και κατόπιν επιλέξτε ένα καταχωρημένο όνομα αρχείου.

Προσοχή

 • Ο πρώτος χαρακτήρας δεν μπορεί να είναι κάτω παύλα («_»).

Σημείωση

 • Ρύθμιση χρήστη 2

 • Όταν κάνετε λήψη αφού έχετε επιλέξει «*** + μέγεθος εικ.» (όπως έχει καταχωριστεί στη Ρύθμιση χρήστη 2), προστίθεται ένας χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει το τρέχον μέγεθος εικόνας στο όνομα αρχείου σας ως τέταρτος χαρακτήρας. Παρακάτω είναι οι σημασίες των χαρακτήρων που προστίθενται.

  «***L»: ΥψηλήΜέγιστη, ΚανονικήΜέγιστη, RAW ή HEIF

  «***M»: ΥψηλήΜεσαία ή ΚανονικήΜεσαία

  «***S»: ΥψηλήΕλάχιστη 1 ή ΚανονικήΕλάχιστη 1

  «***T»: Ελάχιστη 2

  «***C»: Compact RAW

  Ο τέταρτος χαρακτήρας που προστίθεται αυτόματα σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τα μεγέθη των εικόνων χωρίς να ανοίξετε τα αρχεία, μετά τη μεταφορά τους σε υπολογιστή. Με βάσει της επεκτάσεις αρχείου, μπορείτε επίσης να διακρίνετε τις εικόνες RAW, JPEG και HEIF.

 • Στο όνομα των ταινιών που εγγράφονται με τη Ρύθμιση χρήστη 2 ως τέταρτος χαρακτήρας προστίθεται μια κάτω παύλα.