Ηχητικά σήματα

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ενεργ.

   Η μηχανή εκπέμπει ηχητικό σήμα μετά την εστίαση και στις λειτουργίες αφής.

  • Απενεργοποίηση ήχου αφής

   Απενεργοποιεί το ηχητικό σήμα για τις λειτουργίες αφής.

  • Απενεργ.

   Απενεργοποιεί το ηχητικό σήμα για την επιβεβαίωση της εστίασης, τη λήψη με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης και τις λειτουργίες αφής.