Επιλογή καρτών για εγγραφή/προβολή

Η εγγραφή είναι δυνατή όταν η κάρτα [Κάρτα 1] ή η κάρτα [Κάρτα 2] βρίσκεται μέσα στη μηχανή (εκτός υπό ορισμένες συνθήκες). Όταν έχει τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Αν έχουν τοποθετηθεί και οι δύο κάρτες, μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εγγραφής και ποια κάρτα θα χρησιμοποιείται για εγγραφή και προβολή όπως αναφέρεται παρακάτω.

Μέθοδος εγγραφής με δύο κάρτες τοποθετημένες

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].

 2. Ορίστε τη μέθοδο εγγραφής.

  • Λήψη/Ταινία χωριστά

   • Επιλέξτε [Ενεργ.] για αυτόματη διαμόρφωση της μεθόδου εγγραφής για στατικές εικόνες και ταινίες. Οι στατικές εικόνες εγγράφονται στην κάρτα [Κάρτα 1] και οι ταινίες στην κάρτα [Κάρτα 2].
   • Αν δεν τοποθετηθεί η κάρτα [Κάρτα 1], είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων αλλά όχι η αποθήκευσή τους. Η λήψη στατικών εικόνων δεν είναι δυνατή αν είναι γεμάτη η κάρτα.
   • Η εγγραφή ταινίας δεν είναι δυνατή, αν η κάρτα [Κάρτα 2] είναι γεμάτη ή δεν έχει τοποθετηθεί.

   Προσοχή

   • Αν επιλέξετε [Ενεργ.], οι ρυθμίσεις [Επιλογές ΕΓΓ Λήψη], [Επιλογές ΕΓΓ Ταινία], [Εγγρ/Προβολ Λήψη] και [Εγγρ/Προβολ Λήψη] δεν θα είναι διαθέσιμες.

   Σημείωση

   • Εφόσον έχει οριστεί στην επιλογή [Ενεργ.], η κάρτα [Κάρτα 1] χρησιμοποιείται για προβολή/αναπαραγωγή εάν πατηθεί το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή στην κατάσταση εγγραφής ταινίας. Η κάρτα [Κάρτα 2] χρησιμοποιείται για προβολή/αναπαραγωγή εάν πατηθεί το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή στην κατάσταση λήψης στατικών εικόνων.
  • Επιλογές ΕΓΓ Λήψη

   Ορίστε τη μέθοδο εγγραφής για τις στατικές εικόνες.

   • Στάνταρ

    Εγγράφει στατικές εικόνες στην κάρτα που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση [Εγγρ/Προβολ Λήψη].

   • Αυτ αλλαγή κάρτας

    Ίδια με την επιλογή [Στάνταρ], αλλά η λήψη διακόπτεται όταν γεμίσει η κάρτα. Εάν συνεχίσετε τη λήψη, η μηχανή θα αλλάξει αυτόματα στην άλλη κάρτα. Τότε, δημιουργείται ένας νέος φάκελος.

   • Εγγραφή χωριστά

    Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια συγκεκριμένη ποιότητας εικόνας για κάθε κάρτα (). Για κάθε λήψη, μια στατική εικόνα εγγράφεται στην κάρτα Κάρτα 1 και στην κάρτα Κάρτα 2 με την ποιότητα εικόνας που καθορίσατε.

    Σημειώνεται ότι η χωριστή εγγραφή σε RAW και Compact RAW δεν είναι διαθέσιμη για εικόνες RAW.

   • Εγγρ.σε πολλαπλά

    Για κάθε λήψη, μια στατική εικόνα εγγράφεται στην κάρτα Κάρτα 1 και στην κάρτα Κάρτα 2 με την ίδια ποιότητα εικόνας.

   Προσοχή

   • Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για τη ρύθμιση [Εγγραφή χωριστά] είναι μικρότερο, αν καθορίσετε διαφορετικά μεγέθη εικόνας για τις κάρτες Κάρτα 1 και Κάρτα 2 ().

   Σημείωση

   • Εγγραφή χωριστά/Εγγρ.σε πολλαπλά

   • Οι εικόνες εγγράφονται με τον ίδιο αριθμό αρχείου στην κάρτα Κάρτα 1 και στην κάρτα Κάρτα 2.
   • Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων, όπως εμφανίζεται στο σκόπευτρο και στην Οθόνη Γρήγορου ελέγχου, αφορά την κάρτα με τον λιγότερο ελεύθερο χώρο.
   • Η ένδειξη [Κάρτα* γεμάτη] εμφανίζεται όταν γεμίσει μία από τις κάρτες και η λήψη δεν είναι πλέον δυνατή. Για να συνεχίσετε τη λήψη, αντικαταστήστε την κάρτα ή ορίστε το στοιχείο [Επιλογές ΕΓΓ Λήψη] σε [Στάνταρ] και επιλέξτε την κάρτα με τον ελεύθερο χώρο.
   • Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις φακέλων για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή [Φάκελος] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].
  • Επιλογές ΕΓΓ Ταινία

   Ορίστε τη μέθοδο εγγραφής για τις ταινίες.

   • Στάνταρ

    Εγγράφει ταινίες στην κάρτα που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση [Εγγρ/Προβολ Λήψη].

   • Αυτ αλλαγή κάρτας

    Ομοίως με την επιλογή [Στάνταρ], αλλά η εγγραφή τερματίζεται όταν γεμίσει η κάρτα. Εάν συνεχίσετε την εγγραφή, η μηχανή θα αλλάξει στην άλλη κάρτα. Δημιουργείται ένας νέος φάκελος μετά την εναλλαγή καρτών.

Επιλογή εγγραφής/προβολής με δύο κάρτες τοποθετημένες

Με τις ρυθμίσεις [Επιλογές ΕΓΓ Λήψη]/[Επιλογές ΕΓΓ Ταινία] ορισμένες σε [Στάνταρ] ή [Αυτ αλλαγή κάρτας], επιλέξτε την κάρτα για την εγγραφή και την προβολή.

Με τις [Επιλογές ΕΓΓ Λήψη] ρυθμισμένες σε [Εγγραφή χωριστά] ή [Εγγρ.σε πολλαπλά], επιλέξτε την κάρτα για προβολή/αναπαραγωγή.

Ρύθμιση μεγέθους μέσω του μενού

 • Στάνταρ/Αυτόματη αλλαγή κάρτας

  Επιλέξτε [Εγγρ/Προβολή].

  • Επιλέξτε [Εγγρ/Προβολ Λήψη] για τις στατικές εικόνες ή [Εγγρ/Προβολ Λήψη] για τις ταινίες.

   • Κάρτα 1: Χρήση κάρτας 1 για εγγραφή και προβολή
   • Κάρτα 2: Χρήση κάρτας 2 για εγγραφή και προβολή
 • Εγγραφή χωριστά/Εγγρ.σε πολλαπλά

  Επιλέξτε [Αναπαραγωγή].

  • Επιλέξτε [Προβολή Λήψη] για στατικές εικόνες.
  • Αν πατήσετε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή στην κατάσταση λήψης στατικών εικόνων, αναπαράγονται εικόνες από την κάρτα που έχετε επιλέξει στη ρύθμιση [Προβολή Λήψη].

Σημείωση

 • Όταν έχει οριστεί το στοιχείο [Προτεραιότ: *], η μηχανή αλλάζει στην κάρτα προτεραιότητα, όταν τοποθετούνται ή αφαιρούνται κάρτες.