Αρίθμηση αρχείων

Οι εικόνες που καταγράφηκαν και οι οποίες αποθηκεύονται σε έναν φάκελο λαμβάνουν έναν αριθμό αρχείου, από το 0001 έως το 9999. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο αρίθμησης των αρχείων εικόνων.

(Παράδειγμα)

(1) Αριθμός αρχείου

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Αρίθμ. αρχείων].

 2. Ορίστε το στοιχείο.

  • Επιλέξτε [Αρίθμηση].
  • Επιλέξτε [Συνεχής] ή [Αυτ. Μηδεν.].
  • Εάν θέλετε να επαναφέρετε την αρίθμηση αρχείων, επιλέξτε [Χειρ. Μηδεν.] ().
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο και ο αριθμός αρχείου θα ξεκινά από το 0001.

Προσοχή

 • Αν ο αριθμός αρχείου στον φάκελο 999 φτάσει το 9999, η λήψη δεν θα είναι δυνατή, ακόμα και αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην κάρτα. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε την κάρτα, αλλάξτε σε νέα κάρτα.

Συνεχής

Για συνεχή αρίθμηση αρχείων ανεξάρτητα από την εναλλαγή καρτών ή τη δημιουργία φακέλων

Η αρίθμηση αρχείων είναι συνεχής έως το 9999, ακόμα και αν αντικαταστήσετε μια κάρτα, δημιουργήσετε έναν φάκελο ή αλλάξετε την κάρτα προορισμού (όπως Κάρτα 1Κάρτα 2). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες με οποιαδήποτε αρίθμηση από το 0001 έως το 9999 σε πολλές κάρτες ή σε πολλούς φακέλους, μέσα σε έναν φάκελο σε υπολογιστή.

Λάβετε υπόψη ότι η αρίθμηση των αρχείων μπορεί να συνεχιστεί από τυχόν υπάρχουσες εικόνες σε κάρτες ή φακέλους όπου έχετε μεταβεί. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεχή αρίθμηση αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα κάθε φορά.

Αρίθμηση αρχείων μετά την αντικατάσταση καρτών ή την αλλαγή καρτών προορισμού

Κάρτα A (Κάρτα 1)

Κάρτα B (Κάρτα 2)

(1) Επόμενος διαδοχικός αριθμός αρχείου

Αρίθμηση αρχείων μετά τη δημιουργία ενός φακέλου

Κάρτα A

Αυτόματος μηδενισμός

Για επανεκκίνηση της αρίθμησης των αρχείων από το 0001 μετά την εναλλαγή καρτών ή τη δημιουργία φακέλων

Η αρίθμηση αρχείων μηδενίζεται στο 0001 αν αντικαταστήσετε μια κάρτα, δημιουργήσετε έναν φάκελο ή αλλάξετε την κάρτα προορισμού (όπως Κάρτα 1Κάρτα 2). Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να οργανώσετε τις εικόνες ανά κάρτες ή φακέλους.

Λάβετε υπόψη ότι η αρίθμηση των αρχείων μπορεί να συνεχιστεί από τυχόν υπάρχουσες εικόνες σε κάρτες ή φακέλους όπου έχετε μεταβεί. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις εικόνες με την αρίθμηση αρχείων να ξεκινά από το 0001, να χρησιμοποιείτε μια πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα κάθε φορά.

Αρίθμηση αρχείων μετά την αντικατάσταση καρτών ή την αλλαγή καρτών προορισμού

Κάρτα A (Κάρτα 1)

Κάρτα B (Κάρτα 2)

(1) Η αρίθμηση αρχείων μηδενίζεται

Αρίθμηση αρχείων μετά τη δημιουργία ενός φακέλου

Κάρτα A

Χειροκίνητος μηδενισμός

Μηδενισμός αρίθμησης αρχείων στο 0001 ή έναρξη από το 0001 στους νέους φακέλους

Όταν μηδενίζετε την αρίθμηση αρχείων χειροκίνητα, δημιουργείται αυτόματα ένας νέος φάκελος και η αρίθμηση αρχείων των εικόνων που αποθηκεύονται σε αυτόν τον φάκελο ξεκινά από το 0001.

Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς φακέλους για τις εικόνες που τραβήξατε χτες και εκείνες που τραβήξατε σήμερα.