Καθαρισμός αισθητήρα

Η λειτουργία καθαρισμού του αισθητήρα της μηχανής καθαρίζει το μπροστινό μέρος του αισθητήρα εικόνας.

Σημείωση

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε έχοντας τοποθετήσει τη μηχανή σε σταθερή θέση σε ένα γραφείο ή σε άλλη επίπεδη επιφάνεια.

Καθαρισμός τώρα

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα].

 2. Επιλέξτε [Καθαρισμός τώραΚαθαρισμός τώρα].

  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Σημείωση

 • Ακόμα και αν επαναλάβετε τον καθαρισμό του αισθητήρα, το αποτέλεσμα δεν θα βελτιωθεί κατά πολύ. Σημειώστε ότι η ρύθμιση [Καθαρισμός τώραΚαθαρισμός τώρα] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αμέσως μετά τον καθαρισμό.

Αυτόματος καθαρισμός

 1. Επιλέξτε [Αυτ. καθαρισμόςΚαθαρισμός τώρα].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε μια επιλογή και πατήστε SET.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Η σκόνη που δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθεί με αυτόματο καθαρισμό μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα με εμπορικά διαθέσιμο ανεμιστήρα ή παρόμοιο εργαλείο.

Να χρησιμοποιείτε πάντα μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Ο αισθητήρας εικόνας είναι εξαιρετικά ευαίσθητος. Αν ο αισθητήρας πρέπει να καθαριστεί απευθείας, συνιστάται να αναθέσετε τον καθαρισμό στην τεχνική υπηρεσία της Canon.

 1. Επιλέξτε [Χειροκίνητος καθαρισμός].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

 3. Αφαιρέστε τον φακό και καθαρίστε τον αισθητήρα.

 4. Ολοκληρώστε τον καθαρισμό.

  • Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.

Σημείωση

 • Προτείνεται η χρήση αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται χωριστά).

Προσοχή

 • Ενώ καθαρίζετε τον αισθητήρα, μην κάνετε ποτέ κάτι από τα παρακάτω. Αν διακοπεί η τροφοδοσία, το κλείστρο θα κλείσει. Έτσι, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα εικόνας και τις κουρτίνες του κλείστρου.

  • Ρύθμιση του διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.
  • Μην αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε την μπαταρία.
 • Η επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Να καθαρίζετε τον αισθητήρα πολύ προσεκτικά.
 • Χρησιμοποιήστε ένα απλό φυσερό χωρίς να συνδέσετε βούρτσα. Η βούρτσα μπορεί να χαράξει τον αισθητήρα.
 • Μην τοποθετείτε το άκρο του φυσερού μέσα στη μηχανή πέρα από τη βάση του φακού. Αν η μηχανή σβήσει, το κλείστρο θα κλείσει και οι κουρτίνες του κλείστρου μπορεί να καταστραφούν.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα ή αέριο για να καθαρίσετε τον αισθητήρα. Ο συμπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα και το ψεκαζόμενο αέριο μπορεί να παγώσει στον αισθητήρα και να τον γρατσουνίσει.
 • Αν η στάθμη της μπαταρίας πέσει ενώ καθαρίζετε τον αισθητήρα, ο βομβητής θα παράγει ένα ηχητικό σήμα ως προειδοποίηση. Σταματήστε τον καθαρισμό του αισθητήρα.
 • Αν παραμείνει κάποια κηλίδα που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί με το φυσερό, συνιστάται να αναθέσετε τον καθαρισμό του αισθητήρα στην τεχνική υπηρεσία της Canon.