คุณสมบัติระบบไร้สาย

บทนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนแบบไร้สายผ่าน Bluetooth® หรือ Wi-Fi® และส่งภาพไปยังอุปกรณ์หรือบริการบนเว็บ วิธีควบคุมกล้องจากคอมพิวเตอร์หรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย และการทำงานอื่นๆ

ข้อควรระวัง

  • สำคัญ

  • โปรดทราบว่าแคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สายที่ผิดพลาดเมื่อใช้งานกล้อง นอกจากนี้ แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานกล้อง

    เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สาย โปรดสร้างการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามดุลยพินิจและยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง แคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการบุกรุกอื่นๆ