การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi/Bluetooth อีกครั้ง

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือบริการบนเว็บอีกครั้งด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือกเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth จากการเชื่อมต่อที่ผ่านมาในรายการ หากไม่แสดงตัวเลือก ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
  • ประวัติจะไม่แสดงขึ้นเมื่อ [ประวัติการเชื่อมต่อ] ถูกตั้งค่าเป็น [ซ่อน] ()
 3. ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

  [] สมาร์ทโฟน

  • เริ่มใช้งาน Camera Connect
  • หากปลายทางการเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟนมีการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point เดียวกันกับกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID

  [] คอมพิวเตอร์

  • บนคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ EOS
  • หากปลายทางการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point เดียวกันกับกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID

  [] เครื่องพิมพ์

  • หากปลายทางการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกคืนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องหรือ Access Point เดียวกันกับกล้อง

   เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Wi-Fi, “_Canon0A” จะแสดงขึ้นที่ส่วนท้ายของ SSID