ชื่อเล่น

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นของกล้อง (ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนและกล้องอื่นๆ) ได้ตามต้องการ

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ชื่อเล่น]

  2. ป้อนข้อความโดยใช้ การทำงานของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

    • เมื่อคุณป้อนอักขระเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม MENU