การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth

 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น ()
 • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้อง แม้ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ()
 • แท็กพิกัดภาพด้วยข้อมูล GPS ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้หลังจากเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

 • เรียกดูและบันทึกภาพบนกล้องจากสมาร์ทโฟน ()
 • ควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟน ()
 • ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนจากกล้อง ()

การเปิด Bluetooth และ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟน

เปิด Bluetooth และ Wi-Fi จากหน้าจอการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน โปรดทราบว่าการจับคู่กับกล้องไม่สามารถทำได้จากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

หมายเหตุ

การติดตั้ง Camera Connect บนสมาร์ทโฟน

แอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จะต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบ Android หรือ iOS

 • ใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนเวอร์ชั่นล่าสุด
 • สามารถติดตั้ง Camera Connect ได้จาก Google Play หรือ App Store สามารถเข้าถึง Google Play หรือ App Store ได้ โดยใช้รหัส QR ที่ปรากฏ เมื่อกล้องถูกจับคู่ หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ

 • สำหรับเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่รองรับ Camera Connect โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ดาวน์โหลด Camera Connect
 • หน้าจอตัวอย่างและรายละเอียดอื่นๆ ในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แท้จริง หลังจากมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง หรือการอัพเดท Camera Connect, Android หรือ iOS

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth ผ่าน Wi-Fi

 • ขั้นตอนบนกล้อง (1)

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. เลือก [สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

  3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

  4. เลือกตัวเลือก

   • หากติดตั้ง Camera Connect แล้ว เลือก [ไม่แสดง]
   • หากยังไม่ได้ติดตั้ง Camera Connect ให้เลือก [Android] หรือ [iOS] แล้วสแกนรหัส QR ที่ปรากฏด้วยสมาร์ทโฟน จากนั้นเข้าสู่ Google Play หรือ App Store และทำการติดตั้ง Camera Connect
  5. เลือก [จับคู่ผ่าน Bluetooth]

   • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเริ่มการจับคู่

   • หากต้องการจับคู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นจากเครื่องที่เริ่มใช้ เลือก [ตกลง] บนหน้าจอที่แสดงด้านบน

 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน (1)

  1. เริ่มใช้งาน Camera Connect

  2. แตะกล้องเพื่อการจับคู่

  3. แตะบน [Pair] (iOS เท่านั้น)

 • ขั้นตอนบนกล้อง (2)

  1. เลือก [ตกลง]

  2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

   • การจับคู่สำเร็จ และกล้องได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth
   • ไอคอน Bluetooth จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลักของ Camera Connect

  ข้อควรระวัง

  • กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่อง หรือมากกว่าได้ในเวลาเดียวกันผ่าน Bluetooth หากต้องการสลับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดู การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi/Bluetooth อีกครั้ง
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้พลังงานแบตเตอรี่ แม้หลังจากที่มีการเปิดใช้งานระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องแล้วก็ตาม ดังนั้น ระดับแบตเตอรี่อาจลดต่ำ เมื่อคุณใช้งานกล้อง
  • การแก้ปัญหาการจับคู่
  • การเก็บบันทึกการจับคู่สำหรับกล้องที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้ในสมาร์ทโฟนของคุณจะทำให้ไม่สามารถจับคู่กับกล้องตัวนี้ได้ ก่อนที่คุณจะลองจับคู่อีกครั้ง ให้ลบประวัติการจับคู่สำหรับกล้องที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ออกจากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟนของคุณ

  หมายเหตุ

  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว คุณสามารถใช้งานกล้องเพื่อส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน ()
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน (2)

  1. แตะฟังก์ชั่น Camera Connect

   • ใน iOS แตะ [Join] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมา เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกับกล้อง
   • สำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Camera Connect โปรดดู ฟังก์ชั่นของ Camera Connect
   • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว หน้าจอสำหรับฟังก์ชั่นที่เลือกจะปรากฏขึ้น
   • [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอกล้อง
   • ไอคอน Bluetooth และ Wi-Fi จะสว่างขึ้นบนหน้าจอหลักของ Camera Connect

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth เสร็จสมบูรณ์

 • สำหรับวิธียกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดดู การยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องจะสลับไปใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth แทน
 • หากต้องการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อีกครั้ง ให้เริ่ม Camera Connect และแตะฟังก์ชั่นที่คุณจะใช้งาน
 • หน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด]

  • ต.เชื่อม ออก

   • ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi
  • ยืนยันตั้งค่า

   • คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้
  • ราย.ข้อผิดพลาด

   • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อผิดพลาดได้

ฟังก์ชั่นของ Camera Connect

Images on camera

 • สามารถเรียกดู ลบ หรือให้คะแนนภาพได้
 • สามารถบันทึกภาพลงในสมาร์ทโฟนได้
 • สามารถใช้เอฟเฟคกับภาพ RAW และบันทึกลงในสมาร์ทโฟนได้ (ช่วยภาพสร้างสรรค์)

Remote live view shooting

 • เปิดใช้งานการถ่ายภาพระยะไกลขณะที่คุณดูภาพสดบนสมาร์ทโฟน

Auto transfer

 • เปิดใช้งานการปรับการตั้งค่ากล้องและแอปเพื่อถ่ายโอนภาพของคุณโดยอัตโนมัติ ()

Bluetooth remote controller

 • เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล้องจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่กันผ่าน Bluetooth (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)
 • การปิดสวิตช์อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่คุณใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth remote controller

Location information

 • ไม่รองรับกับกล้องนี้

Camera settings

 • การตั้งค่ากล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อกล้องปิดอยู่

แม้ว่าจะปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง ตราบใดที่กล้องจับคู่กับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth แล้ว คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และเรียกดูภาพบนกล้องหรือดำเนินการอื่นๆ ได้

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับกล้องเมื่อปิดเครื่องอยู่ ให้ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] เป็น [เปิด] หรือตั้งค่า [ตั้งค่า Bluetooth] เป็น [ไม่ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

 • ฟังก์ชั่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากมีการรีเซ็ตการตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย หรือข้อมูลการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนถูกลบไป

การยกเลิกการจับคู่

ยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ทโฟน ดังนี้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

  • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
 3. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

 4. เลือกสมาร์ทโฟนที่จะยกเลิกการจับคู่

  • สมาร์ทโฟนที่จับคู่กับกล้องในปัจจุบันจะมีเครื่องหมาย [Bluetooth]
 5. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 6. เลือก [ตกลง]

 7. ลบข้อมูลกล้องบนสมาร์ทโฟน

  • ในเมนูการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลกล้องที่ลงทะเบียนไว้บนสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ใช้ Bluetooth

 • ขั้นตอนบนกล้อง (1)

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. เลือก [สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

   • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
  3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

  4. เลือกตัวเลือก

   • หากติดตั้ง Camera Connect แล้ว เลือก [ไม่แสดง]
  5. เลือก [เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi]

  6. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

   • เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน

  1. ใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

   หน้าจอของสมาร์ทโฟน (ตัวอย่าง)

   • เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน แล้วแตะ SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 6 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)
   • สำหรับรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 6 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)
  2. เริ่มใช้งาน Camera Connect และแตะกล้องที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ขั้นตอนบนกล้อง (2)

  1. เลือก [ตกลง]

   • หน้าต่างหลักของ Camera Connect จะแสดงขึ้นบนสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้ว คุณสามารถส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนจากหน้าจอควบคุมทันใจในระหว่างการเล่นภาพได้ ()

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติเมื่อคุณถ่ายภาพ

ภาพถ่ายของคุณจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ ก่อนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องและสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่า Wi-Fi]

 2. เลือก [ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหลังถ่ายภาพ]

 3. ตั้งค่า [ส่งอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]

 4. ตั้งค่า [ขนาดที่ส่ง]

 5. ถ่ายภาพ

การส่งภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

คุณสามารถใช้กล้องเพื่อส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนที่จับคู่อยู่ผ่าน Bluetooth (เฉพาะอุปกรณ์ระบบ Android ) หรือเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 1. เปลี่ยนเป็นการเล่นภาพ

 2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 3. เลือก [สมาร์ทโฟน ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน]

  • หากคุณดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ขณะที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะมีข้อความแสดงขึ้นและการเชื่อมต่อจะสลับไปเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 4. เลือกตัวเลือกการส่งและส่งภาพ

(1) การส่งภาพทีละภาพ

 1. เลือกภาพที่จะส่ง

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • สามารถเลือกภาพโดยแตะจากการแสดงภาพแบบดัชนี ()
 2. เลือก [ส่งภาพที่แสดง]

  • ใน [ขนาดที่ส่ง] คุณสามารถเลือกขนาดการส่งภาพได้
  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่จะส่งใน [คุณภาพที่ส่ง]

(2) การส่งภาพที่เลือกหลายภาพ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งภาพที่เลือก]

 3. เลือกภาพที่ต้องการส่ง

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • สามารถเลือกภาพโดยแตะจากการแสดงภาพทีละสามภาพ ()
  • หลังจากเลือกภาพที่จะส่งแล้ว ให้กดปุ่ม MENU
 4. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]

 5. เลือก [ส่ง]

(3) การส่งภาพตามช่วงที่ระบุ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งช่วงภาพ]

 3. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด)
  • หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
  • คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนภาพที่แสดงในการแสดงภาพแบบดัชนีสำหรับการเลือกโดยแตะ ()
 4. ยืนยันช่วงของภาพ

  • กดปุ่ม MENU
 5. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 6. เลือก [ส่ง]

(4) การส่งภาพทุกภาพในการ์ด

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพในการ์ด]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 4. เลือก [ส่ง]

(5) การส่งภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

ส่งภาพทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาที่ตั้งไว้ใน [ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] โปรดดู การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพที่พบ]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

  • เมื่อส่งภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกคุณภาพของภาพใน [คุณภาพที่ส่ง]
 4. เลือก [ส่ง]

การสิ้นสุดการถ่ายโอนภาพ

การส่งภาพจากกล้องเมื่อจับคู่ผ่าน Bluetooth (เฉพาะอุปกรณ์ Android)

 • กดปุ่ม MENU บนหน้าจอการถ่ายโอนภาพ
 • เลือก [ตกลง] เพื่อสิ้นสุดการถ่ายโอนภาพและการเชื่อมต่อ Wi-Fi

การส่งภาพจากกล้องผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการถ่ายโอนภาพจะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนภาพได้โดยการเลือก [ยกเลิก] ระหว่างการถ่ายโอน
 • คุณสามารถเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 999 ไฟล์
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว แนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟน
 • การเลือกขนาดที่ลดลงสำหรับภาพนิ่งจะใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพนิ่งขนาด เล็ก 2 จะไม่ถูกลดขนาดลง
 • การเลือกการบีบอัดสำหรับภาพเคลื่อนไหวจะใช้กับภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพเคลื่อนไหว Full HD29.97 fpsIPB (เบา) และ Full HD25.00 fpsIPB (เบา) จะไม่ถูกลดขนาดลง
 • เมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

บนหน้าจอ Camera Connect ให้แตะ [ปิด]

บนหน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด] ให้เลือก [ต.เชื่อม ออก]

 • หากหน้าจอ [สมาร์ทโฟน Wi-Fi เปิด] ไม่แสดงขึ้น ให้เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]
 • เลือก [ต.เชื่อม ออก] จากนั้นเลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน

การตั้งค่าเพื่อทำให้เห็นภาพได้จากสมาร์ทโฟน

การกำหนดภาพสามารถทำได้หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

  • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
 3. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

 4. เลือกสมาร์ทโฟน

  • เลือกชื่อของสมาร์ทโฟนที่คุณต้องการทำให้เห็นภาพได้
 5. เลือก [ภาพที่เห็นได้]

 6. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า

  [ทุกภาพ]

  • ทุกภาพที่เก็บไว้บนการ์ดจะสามารถเห็นได้

  [ภาพจากวันที่ผ่านมา]

  • กำหนดภาพที่เห็นได้ตามวันที่ถ่ายภาพ โดยสามารถกำหนดภาพที่ถ่ายไม่เกินเก้าวันที่ผ่านมา
  • เมื่อเลือก [ภาพที่ถ่ายเมื่อหลายวันผ่านมา] จะสามารถเห็นภาพที่ถ่ายตามจำนวนวันที่กำหนดก่อนวันที่ปัจจุบันได้ หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อระบุจำนวนวัน จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อยืนยันการเลือก
  • เมื่อคุณเลือก [ตกลง] ภาพที่เห็นได้จะถูกตั้งค่า

  ข้อควรระวัง

  • หาก [ภาพที่เห็นได้] มีการตั้งค่าเป็นอย่างอื่นนอกจาก [ทุกภาพ] การถ่ายภาพระยะไกลจะไม่สามารถทำได้

  [เลือกตามคะแนน]

  • กำหนดภาพที่เห็นได้ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีการให้คะแนนหรือไม่ (หรือไม่มีการให้คะแนน) หรือโดยชนิดของคะแนน
  • ทันทีที่คุณเลือกชนิดของคะแนน ภาพที่เห็นได้จะถูกตั้งค่า

  [ช่วงหมายเลขไฟล์] (เลือกช่วงของภาพ)

  • เลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายจากภาพที่ถูกจัดเรียงโดยหมายเลขไฟล์ เพื่อกำหนดภาพที่เห็นได้

   1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกภาพ หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพ

    สามารถเลือกภาพโดยแตะจากการแสดงภาพแบบดัชนี ()

   2. เลือกภาพเป็นจุดเริ่มต้น (1)
   3. หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพเป็นจุดสิ้นสุด (2)
   4. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

 • หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกยกเลิกในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการถ่ายภาพจากระยะไกล สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลง
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟน ฟังก์ชั่นบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้
 • ในการถ่ายภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะช้าลง
 • การแสดงภาพหรือการลั่นชัตเตอร์อาจช้าลง ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสาร
 • เมื่อบันทึกภาพไปยังสมาร์ทโฟน คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ตาม และหน้าจอกล้องอาจดับลง

หมายเหตุ

 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว แนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟน