การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

ในส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi และใช้การทำงานของกล้อง โดยใช้ซอฟแวร์ EOS หรือซอฟแวร์อื่นๆ ที่กำหนดให้ใช้ ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำหรับคำแนะนำการใช้งานการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งานกล้องโดยใช้ EOS Utility

คุณสามารถนำเข้าภาพจากกล้อง, ควบคุมกล้อง, และจัดการการทำงานอื่นๆ โดยใช้ EOS Utility (EOS ซอฟต์แวร์)

ขั้นตอนบนกล้อง (1)

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [คอมพิวเตอร์รีโมทคอนโทรล (EOS Utility)]

  • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 4. ตรวจสอบ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่าน

  • ตรวจสอบ SSID (1) และรหัสผ่าน (2) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ (1)

 1. เลือก SSID แล้วป้อนรหัสผ่าน

  หน้าจอของคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่าง)

  • บนหน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ให้เลือก SSID ที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 4 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)
  • สำหรับรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 4 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)

ขั้นตอนบนกล้อง (2)

 1. เลือก [ตกลง]

  • ข้อความเหล่านี้จะแสดงขึ้น “******” แสดงถึง ตัวเลขหกหลักสุดท้ายของ MAC address ของกล้องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ (2)

 1. เริ่มใช้งาน EOS Utility

 2. ใน EOS Utility ให้คลิก [Pairing over Wi-Fi/LAN]

  • หากข้อความเกี่ยวกับไฟร์วอลล์แสดงขึ้น ให้เลือก [Yes]
 3. คลิก [Connect]

  • เลือกกล้องที่จะเชื่อมต่อ แล้วคลิก [Connect]

ขั้นตอนบนกล้อง (3)

 1. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

  • เลือก [ตกลง]

หน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด]

 • ต.เชื่อม ออก

  • ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • ยืนยันตั้งค่า

  • คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้
 • ราย.ข้อผิดพลาด

  • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อผิดพลาดได้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

 • หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกยกเลิกในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการถ่ายภาพจากระยะไกล สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลง
 • คุณไม่สามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพนิ่ง เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวใน EOS Utility
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ EOS Utility ฟังก์ชั่นบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้
 • ในการถ่ายภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะช้าลง
 • การแสดงภาพหรือการลั่นชัตเตอร์อาจช้าลง ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสาร
 • ในการถ่ายภาพแบบ Live View จากระยะไกล อัตราการส่งข้อมูลภาพจะต่ำลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านสายเชื่อมต่อ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงไม่สามารถแสดงได้อย่างเรียบเนียน