การตั้งค่า Wi-Fi

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่า Wi-Fi]

 2. เลือกตัวเลือก

 • Wi-Fi

  หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล ให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]

 • ประวัติการเชื่อมต่อ

  คุณสามารถตั้งค่าประวัติการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เป็น [แสดง] หรือ [ไม่แสดง]

 • ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหลังถ่ายภาพ

  สามารถถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยอัตโนมัติ ()

 • MAC address:

  คุณสามารถตรวจสอบ MAC address ของกล้องได้