การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Access Point

ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ผ่าน Access Point ที่รองรับ WPS (โหมด PBC)

ก่อนอื่น ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม WPS และระยะเวลาในการกดปุ่ม อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

  • ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น หากคุณเลือก [สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] หากติดตั้ง Camera Connect แล้ว เลือก [ไม่แสดง]
  • ในหน้าจอ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ที่แสดงถัดไป ให้เลือก [เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi]
 4. เลือก [เปลี่ยนเน็ตเวิร์ค]

  • แสดงเมื่อมีการเลือก [สมาร์ทโฟน], [คอมพิวเตอร์] หรือ [เครื่องพิมพ์]
 5. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS]

  หมายเหตุ

 6. เลือก [WPS (โหมด PBC)]

  • เลือก [ตกลง]
 7. เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi

  • กดปุ่ม WPS ของ Access Point
  • เลือก [ตกลง]
 8. เลือก [ตั้งค่าอัตโนมัติ]

 9. กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi

  [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

  • บนหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน ให้แตะ SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง จากนั้นป้อนรหัสผ่านของ Access Point สำหรับการเชื่อมต่อ

  ไปยังขั้นตอนที่ 7 ใน การเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ใช้ Bluetooth

  [รีโมทคอนโทรล (EOS Utility)]

  ไปยังขั้นตอนที่ 7 หรือ 8 ใน ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ (2)

  [พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Wi-Fi]

  ไปยังขั้นตอนที่ 6 ใน การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

  ลงทะเบียน image.canon

  ไปยังขั้นตอนที่ 5 ใน การเชื่อมต่อกับ image.canon

โหมด Access Point ของกล้อง

โหมด Access Point ของกล้องเป็นโหมดการเชื่อมต่อที่จะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแต่ละอุปกรณ์โดยตรงผ่าน Wi-Fi แสดงขึ้นเมื่อ [สมาร์ทโฟน], [คอมพิวเตอร์] หรือ [เครื่องพิมพ์] ถูกเลือกหลังจาก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 • เชื่อมต่ออย่างง่าย

  ใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วย SSID ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง

 • เชื่อมต่อด้วยตนเอง

  ป้อน SSID ของอุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอกล้องเพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง

 • เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อใช้กล้องเป็น Access Point

  หากไม่สามารถเชื่อมต่อในโหมด Access Point ของกล้องได้ คุณอาจสร้างการเชื่อมต่อได้ดังนี้

  • สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Access Point
  • เริ่มโหมด Access Point บนเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง

ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามฟังก์ชั่น Wi-Fi

 1. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง]

  • เลือก [ตกลง]
 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าถึงหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
  • หากต้องการใช้เกตเวย์ ให้เลือก [ใช้งาน] จากนั้นเลือก [แอดเดรส]
 3. ป้อนหมายเลข

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ป้อนบริเวณด้านบน และใช้ปุ่ม ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา เพื่อเลือกหมายเลขที่จะป้อน กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อป้อนหมายเลขที่เลือก
  • เพื่อลบตัวเลขที่เพิ่งป้อน ให้กดปุ่ม ลบ
  • เลือก [ตกลง] หลังจากป้อนตัวเลข การแสดงภาพกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2
 4. เลือก [ตกลง]

  • เมื่อคุณตั้งค่ารายการที่จำเป็นแล้ว ให้เลือก [ตกลง]
  • หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนค่าใดบ้าง โปรดดู การตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย หรือสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย