การเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อน

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • หากการเชื่อมต่อที่ผ่านมา () แสดงอยู่ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ
 3. เลือก [แก้ไข/ลบ อุปกรณ์]

  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีเครื่องหมาย [Bluetooth] เป็นสีเทา หลังจากหน้าจอ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] แสดงขึ้น ให้เลือก [จับคู่ผ่าน Bluetooth] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ในหน้าจอถัดไป
 4. เลือกอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

 5. เลือกตัวเลือก

  • เปลี่ยนแปลงหรือลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อบนหน้าจอที่แสดง
  • เปลี่ยนชื่อเล่นอุปกรณ์

   คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ()

  • ภาพที่เห็นได้ ()

   แสดงเมื่อ [สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ถูกเลือก การตั้งค่าจะปรากฏทางด้านล่างของหน้าจอ

  • ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ

   เมื่อลบข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับสมาร์ทโฟนที่จับคู่แล้ว ให้ลบข้อมูลกล้องที่บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนด้วย ()

หมายเหตุ

 • หากต้องการลบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ image.canon ให้ไปที่เว็บไซต์ image.canon