Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Táto kapitola opisuje snímanie so stroboskopickým bleskom pomocou funkcie vysielača/prijímača s rádiovým optickým prenosom.

Pozrite mapu systému (), kde nájdete informácie o príslušenstve potrebnom na snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

Upozornenie

  • Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná AE Program AE Priorita uzávierky AE Priorita clony AE Manuálne nastavenie expozície bulb (Režim Bulb) (Rozšírená zóna snímania).
  • Keď uprednostňujete snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, nepoužívajte vypínač, neotvárajte veko priestoru pre batérie atď. Bezdrôtové pripojenie sa ukončí.

Poznámka

  • Blesk EL-1 nasadený na fotoaparát sa nazýva „vysielacia jednotka“, zatiaľ čo blesk Speedlite ovládaný bezdrôtovo sa nazýva „prijímacia jednotka“.
  • Blesk EL-1 umožňuje diaľkové spustenie (diaľkové snímanie) z prijímacej jednotky (). Podrobnosti nájdete v Návode na používanie pre blesk Speedlite, ktorý je vybavený funkciou diaľkového spustenia.