Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku jednotlivých skupín

(1) Strop

Keď používate fotoaparát EOS DIGITAL uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr, môžete snímať s nastavením rôzneho režimu blesku pre jednotlivé skupiny spustenia. Nastaviť možno až 5 skupín (A, B, C, D a E).

Nastaviteľné režimy blesku sú (1) E-TTL II/E-TTL, automatický blesk, (2) manuálny blesk, a (3) automatické meranie expozície externého blesku. Keď je režim blesku nastavený na možnosť (1) alebo (3), expozícia sa ovláda pre všetky jednotky tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia hlavného snímaného objektu.

Táto funkcia je určená pre skúsených používateľov s dobrými znalosťami v oblasti osvetlenia.

Upozornenie

 • Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami pomocou režimu blesku Gr nemožno vykonať v prípade fotoaparátov uvedených na trh do roku 2011 alebo v prípade fotoaparátov EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D. Použije sa snímanie s maximálne 3 skupinami (A, B a C) ().
 1. Pomocou joysticku na vysielači vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Gr.

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku Gr, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Režim blesku prijímacej jednotky sa automaticky nastaví počas snímania podľa vysielacej jednotky.
 3. Nastavte skupinu spustenia prijímacej jednotky.

  • Nastavte skupinu spustenia (A, B, C, D alebo E) pre všetky prijímacie jednotky.
 4. Nastavte jednotlivé skupiny spustenia.

  • Nastavte režim blesku každej skupiny spustenia pomocou ovládacích prvkov vysielacej jednotky.
  • Potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte skupinu spustenia, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

  Nastavenie režimu blesku

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte režim blesku z možností ETTL M Ext.A.

  Nastavenie výkonu blesku a hodnoty kompenzácie expozície blesku

  • Zatlačením joysticku nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte požadovanú položku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte výkon blesku alebo hodnotu kompenzácie expozície blesku, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Keď používate režim M, nastavte výkon blesku. Keď používate režim ETTL Ext.A, podľa potreby nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku.
  • Opakujte krok 3 a nastavte funkciu blesku pre všetky skupiny spustenia.
 5. Skontrolujte stav nabitia a snímajte.

  • Keď sa zobrazuje položka CHARGE, môžete skontrolovať skupiny spustenia, ktoré nie sú plne nabité, pomocou indikátora na obrazovke vľavo. Keď je napríklad skupina spustenia A úplne nabitá, zobrazí sa (1).
  • Keď sú úplne nabité všetky skupiny spustenia, ikona CHARGE sa prestane zobrazovať.
  • Informácie o ďalších potvrdeniach nabíjania nájdete v kroku 7 v časti „Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom“.
  • Každá prijímacia jednotka sa aktivuje zároveň so svojím nastavením režimu blesku.

Upozornenie

 • Keď nastavíte režim blesku na hodnotu Ext.A, uistite sa, že prijímacie jednotky sú blesky Speedlite, ktoré podporujú automatické meranie expozície externého blesku. Ak nie je podporované automatické meranie expozície externého blesku, spustenie blesku v tomto režime nie je možné.
 • Keď je režim blesku nastavený na možnosť ETTL Ext.A, na dosiahnutie štandardnej expozície hlavného objektu sa expozícia ovláda ako jedna skupina.

Poznámka

 • Informácie o funkcii Ext.A nájdete v Návode na používanie blesku Speedlite, ktorý podporuje automatické meranie expozície externého blesku.
 • Poradie spúšťania medzi skupinami spustenia nemusí byť následné. Môžete napríklad nastaviť skupiny A, C a E.
 • Ak máte skupinu, ktorú nechcete spúšťať, pri nastavovaní režimu blesku v kroku 3 nastavte ju na možnosť Vypnuté.