Testovací záblesk/modelovací blesk z prijímacej jednotky

Pri snímaní pomocou rádiového prenosu možno vykonať testovací záblesk a modelovací blesk () z blesku EL-1 nastavenom ako prijímacia jednotka.

 1. Potlačte joystick do zvislej polohy.

 2. Aktivujte blesk.

  [Test flash firing/Testovať spustenie blesku]

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku TEST, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

  [Modeling flash/Modelovací blesk] ()

  • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku MODEL, potom potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Z prijímacej jednotky sa do vysielacej jednotky vyšle signál blesku a spustí sa testovací záblesk alebo modelovací blesk bezdrôtového systému.

Upozornenie

 • Modelovací blesk nemožno aktivovať z prijímacej jednotky v prípade fotoaparátov uvedených na trh do roku 2011 vrátane alebo fotoaparátov EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D alebo EOS 1200D.
 • Opatrenia týkajúce sa modelovacieho blesku nájdete v časti „Modelovací blesk“.
 • Keď je na vysielacej jednotke nastavená funkcia C.Fn-02-1 (), modelovací blesk sa nespustí ani vtedy, ak vyberiete možnosť MODEL.

Poznámka

 • Ak máte dve alebo viac vysielacích jednotiek (), signál blesku sa odošle do hlavného vysielača.