Ovaj je priručnik za PowerShot ZOOM s instaliranom verzijom firmvera 1.1.0 ili novijom.