Sigurnosne napomene

Svakako pročitajte ove upute kako biste znali proizvod upotrebljavati na siguran način.

Slijedite ove upute kako biste spriječili ozljede rukovatelja proizvoda ili drugih osoba te materijalne štete.

Upozorenje UPOZORENJE:
Ukazuje na opasnost od ozbiljnih ozljeda ili smrti.
 • Držite proizvod izvan dohvata male djece.

  Vrpca omotana oko vrata osobe može prouzročiti gušenje.

  Dijelovi ili isporučene stavke fotoaparata ili pribora opasni su ako se progutaju. Ako se proguta, odmah potražiti liječničku pomoć.

 • S ovim proizvodom upotrebljavajte samo izvore napajanja koji su navedeni u ovim Naprednim uputama za uporabu.
 • Nemojte rastavljati ili prerađivati proizvod.
 • Proizvod nemojte izlagati jakim udarcima ili vibracijama.
 • Nemojte dodirivati izložene unutrašnje dijelove.
 • Prekinite uporabu proizvoda u neuobičajenim uvjetima, primjerice ako se iz njega pojavi dim ili čudan miris.
 • Za čišćenje i održavanje opreme ne koristite organska otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača.
 • Pazite da se uređaj ne namoči. Nemojte u proizvod umetati druge predmete ili ulijevati tekućine.
 • Ne upotrebljavajte proizvod u prostoru gdje može biti zapaljivih plinova.

  To može uzrokovati strujni udar, eksploziju ili požar.

 • Tijekom olujnog nevremena ne dirajte proizvod spojen na utičnicu.

  To može prouzročiti strujni udar.

 • Pridržavajte se sljedećih uputa za punjač ili AC adapter.

  • Povremeno uklonite suhom krpom svu prašinu nakupljenu na utikaču i utičnici.
  • Strujni utikač ne spajajte niti odspajajte mokrim rukama.
  • Nemojte upotrebljavati proizvod ako utikač nije spojen dokraja u utičnicu.
  • Ne izlažite utikač i kontakte prljavštini i ne dozvolite da dođu u doticaj s metalnim pinovima ili drugim metalnim predmetima.
  • Tijekom olujnog nevremena ne dirajte punjač baterije ili AC adapter spojen na utičnicu.
 • Proizvod nemojte omatati tkaninom ili drugim materijalima dok je u uporabi ili neposredno nakon uporabe kada je još topao.
 • Proizvod ne ostavljajte spojen na izvor napajanja na duže vrijeme.
 • Nemojte puniti baterije na temperaturama izvan raspona od 5 do 40 °C.

  To može uzrokovati strujni udar, eksploziju ili požar.

 • Tijekom uporabe pazite da ne dođe do produženog kontakta proizvoda s istim područjem kože.

  To može uzrokovati lagane kontaktne opekline, uključujući crvenilo kože i mjehure, čak i ako ne osjetite da je proizvod vruć.

 • Slijedite oznake kako biste isključili proizvod na mjestima gdje je njegova uporaba zabranjena.

  U protivnome može djelovanjem elektromagnetskih valova izazvati probleme u radu druge opreme pa čak i uzrokovati nezgode.

Oprez OPREZ:
Slijedite navedena upozorenja. U protivnom može doći do tjelesne ozljede ili materijalne štete.
 • Ne gledajte kroz tražilo duže vrijeme.

  To može izazvati simptome slične morskoj bolesti. U tom slučaju odmah prestanite upotrebljavati proizvod i odmorite se neko vrijeme prije ponovne uporabe.

 • Ne ostavljajte proizvod na mjestima izloženim iznimno visokim ili niskim temperaturama.

  Proizvod bi se mogao jako zagrijati/ohladiti i mogli biste se opeći ili ozlijediti pri rukovanju njime.

 • Vrpca za nošenje namijenjena je samo uporabi na rukovatelju. Vješanjem proizvoda na kuku ili drugi predmet možete uzrokovati oštećenje proizvoda. Ne potresajte proizvod i ne izlažite ga snažnim udarcima.
 • Nemojte jako pritiskati objektiv niti dopustiti da udari o drugi predmet.

  To može prouzročiti ozljede ili oštećenje proizvoda.

 • Ako se tijekom ili nakon uporabe ovog proizvoda pojavi neka neuobičajena kožna reakcija ili iritacija, suzdržite se od daljnje uporabe i potražite savjet/pomoć liječnika.
 • Ne dirajte karticu odmah nakon duže upotrebe.

  Kartica se može jako zagrijati i može prouzročiti opekline.

 • Tijekom uporabe ne dodirujte priključnicu ili okolno područje duže vrijeme ako je pokrov priključnice otvoren.

  To može uzrokovati blage opekline.