Reprodukcija videozapisa

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Odaberite [Reprodukcija: Play / Reprodukcija: Reprodukcija].
 2. Odaberite videozapis.

  • Tipkom Zatvarač ili Snimanje videozapisa odaberite videozapis za reprodukciju.
  • Snimke s ikonom Tipka SETVideodatoteke u gornjem lijevom kutu su videozapisi.
 3. Pritisnite SET.

 4. Pritisnite SET za reprodukciju videozapisa.

  • Započinje reprodukcija videozapisa.
  • Možete pauzirati reprodukciju i prikazati izbornik za reprodukciju videozapisa pritiskom na SET. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.

Izbornik za reprodukciju videozapisa

Stavka Funkcije reprodukcije
Reprodukcija Reprodukcija Svakim pritiskom tipke SET prebacuje se između reprodukcije i pauze reprodukcije.
Prijelaz unatrag Prijelaz unatrag Svakim pritiskom na SET prelazi se oko 4 sekunde unatrag.
Prethodni kadar Prethodni kadar Svakim pritiskom na SET prelazi se na sljedeći kadar. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se reproducirati unatrag.
Sljedeći kadar Sljedeći kadar Sa svakim pritiskom na SET, videozapis se reproducira sliku po sliku. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Prijelaz unaprijed Prijelaz unaprijed Svakim pritiskom na SET prelazi se oko 4 sekunde prema naprijed.
određeni položaj Položaj reprodukcije
mm' ss" Vrijeme reprodukcije, u minutama (s oznakom ') i sekundama (")
MENUTipka Return Pritisnite tipku MENU za povratak na reprodukciju.

Oprez

 • Reprodukcija videozapisa može se zaustaviti ako je brzina čitanja kartice prespora ili ako datoteke videozapisa sadrže oštećene sličice.
 • Visoka unutarnja temperatura fotoaparata može spriječiti reprodukciju videozapisa. Reprodukcija videozapisa može se zaustaviti i ako fotoaparat postane vruć tijekom reprodukcije.
 • Pri reprodukciji videozapisa na ovom fotoaparatu ne čuje se zvuk. Za gledanje videozapisa s reprodukcijom zvuka upotrijebite uređaj za reprodukciju videozapisa.