Resetiranje fotoaparata

Postavke fotoaparata za funkcije snimanja i izbornika mogu se vratiti na tvornička podešenja.

  1. Odaberite [Podešavanje: Clear all camera settings / Podešavanje: Brisanje svih podešenja fotoaparata].

  2. Izbrišite postavke.

    • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu.