Način okidanja

Možete odabrati način okidanja u skladu sa scenom ili objektom.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Drive mode / Fotografiranje: Način okidanja].

  2. Podesite način okidanja.

  • [Pojedinačno snimanje] Single shooting / [Pojedinačno snimanje] Pojedinačno okidanje

    Kad pritisnete okidač dokraja, snimit će se samo jedna slika.

  • [Kontinuirano snimanje] Continuous shooting / [Kontinuirano snimanje] Kontinuirano snimanje

    Dok držite okidač pritisnutim dokraja, možete snimati kontinuirano s maks. pribl 10 snimaka u sekundi.

Oprez

  • Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti ovisno o čimbenicima kao što su brzina zatvarača, uvjeti objekta i svjetlina.
  • Kad se ugrađena memorija napuni tijekom kontinuiranog snimanja, brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti zbog privremene onemogućenosti.