Ulaganje/uklanjanje kartica

Oprez

 • Nije podržana uporaba memorijskih kartica koje nisu microSD/microSDHC/microSDXC.

Napomena

 • Broj dostupnih snimaka razlikuje se ovisno o slobodnom prostoru kartice.
 • Ako se pokrov kartice/priključnice odvoji, vratite ga kako je prikazano u nastavku.

Ulaganje

 1. Otvorite pokrov.

  • Nakon otvaranja pokrova kartice/priključnice, preokrenite ga udesno.
 2. Umetnite memorijsku karticu.

  • Umetnite karticu s naljepnicom okrenutom prema sebi. Umetanje kartica u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat.
 3. Zatvorite pokrov.

Uklanjanje

 1. Otvorite pokrov.

  • Isključite fotoaparat ().
  • Nakon što provjerite je li indikator isključen, otvorite pokrov i preokrenite ga udesno.
 2. Izvadite memorijsku karticu.

  • Pritisnite karticu kako biste je izbacili.
  • Izvucite karticu ravno i zatvorite pokrov.

Oprez

 • Uključeni indikator označava da fotoaparat upisuje na karticu, čita je, briše ili prenosi podatke na nju. U toj fazi nemojte otvarati pokrov utora kartice/priključnice. Kako biste izbjegli oštećivanje slikovnih podataka, kartica ili fotoaparata, nikada ne činite sljedeće dok indikator svijetli.

  • vaditi memorijsku karticu
  • tresti fotoaparat ili ga izlagati udarcima.
 • Ako se u tražilu prikaže poruka pogreške o memorijskoj kartici, izvadite karticu i ponovno je umetnite. Ako ne uspijete riješiti problem, upotrijebite drugu karticu.

  Ako možete prebaciti snimke s kartice na računalo, prebacite ih i formatirajte karticu u fotoaparatu (). Kartica bi tako mogla proraditi normalno.