O ovim uputama

Ikone u ovom priručniku

SET Označava tipku za podešavanje.
  • U vezi s tipkama ili položajima podešavanja, ove upute također upotrebljavaju iste ikone ili stavke prikaza koje se nalaze na tipkama fotoaparata i u tražilu.
Link Veze na stranice s povezanim temama.
Upozorenje

Upozorenje kako izbjeći probleme pri snimanju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije.

Napomene o uputama i primjerima fotografija

  • Upute se odnose na uključen fotoaparat ().
  • Pretpostavlja se da su sve postavke izbornika podešene na zadane vrijednosti.
  • Primjeri fotografija u ovom priručniku služe samo za ilustraciju.