Punjenje baterije fotoaparata

 1. Napunite bateriju fotoaparata.

  • Napunite fotoaparat povezivanjem digitalne priključnice fotoaparata s adapterom za napajanje (prodaje se zasebno).
  • Nakon početka punjenja, indikator počne svijetliti narančasto.
  • Indikator se isključi nakon završetka punjenja.
 • Punjenje sasvim ispražnjene baterije fotoaparata traje približno 1 sat i 50 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C). Vrijeme punjenja uvelike ovisi o temperaturi okoline i preostalom kapacitetu baterije.

 • Zbog sigurnosti, punjenje pri niskim temperaturama (5 ‒ 10 °C) trajat će duže.
 • Fotoaparat se također može koristiti dok je priključen za punjenje.

Oprez

 • Punjenje i napajanje mogu prestati ako se fotoaparat zagrije.

Napomena

 • Za punjenje i napajanje fotoaparata preporučuje se dodatni USB adapter za napajanje PD-E1. S ovim fotoaparatom također provjereno rade i neki komercijalno dostupni adapteri napajanja (USB napajanja tipa C, s izlaznim naponom/strujom od najmanje 9 V istosmjerne struje / 2 A). Za više detalja posjetite Canonovu internetsku stranicu.
 • Fotoaparat se ne isporučuje sa sasvim napunjenom baterijom.

  Napunite bateriju prije uporabe.

 • Punite fotoaparat na dan kada ćete ga upotrebljavati ili dan prije.

  Ugrađena baterija postupno će se istrošiti, čak i ako se ne upotrebljava.

 • Fotoaparat upotrebljavajte pri temperaturi od 0 do 35 °C.

  Za optimalne performanse fotoaparat upotrebljavajte uz okolnu temperaturu od 0 do 35 °C. Niže temperature mogu privremeno smanjiti performanse i vijek trajanja ugrađene baterije. Više temperature mogu spriječiti kontinuirano snimanje ako se fotoaparat zagrije.