Λήψη στατικών εικόνων

Το σύμβολο στα δεξιά των τίτλων υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, AE με προτεραιότητα διαφράγματος, Χειροκίνητη έκθεση ή Bulb.