Ποιότητα εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος pixel και την ποιότητα εικόνας. Οι επιλογές ποιότητας εικόνας JPEG/HEIF είναι οι εξής: ΥψηλήΜέγιστη / ΚανονικήΜέγιστη /ΥψηλήΜεσαία / ΚανονικήΜεσαία / ΥψηλήΕλάχιστη 1 / ΚανονικήΕλάχιστη 1 / Ελάχιστη 2. Για τις εικόνες RAW, μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές RAW ή Compact RAW ως ποιότητα εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ποιότητα εικ].

  • Η εμφανιζόμενη οθόνη διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις [ΛήψηΛειτΕγγραφής] στο [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου].
 2. Ορίστε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.

  Στάνταρ/Αυτόματη αλλαγή κάρτας/Εγγραφή σε πολλαπλά

  • Για εικόνες RAW, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας και, για εικόνες JPEG, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1.
  • Πατήστε SET για να το ορίσετε.

  Εγγραφή χωριστά

  • Όταν η επιλογή [ΛήψηΛειτΕγγραφής] στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου] έχει οριστεί ως [Εγγραφή χωριστά], περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε [Κάρτα 1] ή [Κάρτα 2] και πατήστε SET. Σημειώνεται ότι η χωριστή εγγραφή σε RAW και Compact RAW δεν είναι διαθέσιμη για εικόνες RAW.
  • Επιλέξτε ποιότητα εικόνας στην οθόνη που εμφανίζεται και πατήστε SET.

Σημείωση

 • Το HEIF μπορεί να καθοριστεί όταν η επιλογή [Λήψη HDR HDR PQ] στη ρύθμιση [Λήψη: Ρυθμίσεις HDR PQ] έχει οριστεί ως [Ενεργ.]. Μπορείτε να μετατρέψετε αυτές τις εικόνες σε εικόνες JPEG μετά τη λήψη ().
 • Η επιλογή ΥψηλήΜέγιστη ορίζεται αν οι επιλογές RAW και JPEG/HEIF έχουν οριστεί σε [Dash].
 • Δύο εκδόσεις της κάθε λήψης εγγράφονται στην καθορισμένη ποιότητα εικόνας, όταν έχετε επιλέξει RAW και JPEG/HEIF ταυτόχρονα. Οι δύο εικόνες έχουν τον ίδιο αριθμό αρχείου, αλλά η καθεμία έχει διαφορετική επέκταση αρχείου, με .JPG για JPEG, .HIF για HEIF και .CR3 για RAW.
 • Η ποιότητα των εικόνων που καταγράφονται με τη ρύθμιση Ελάχιστη 2 είναι Υψηλή (Υψηλή).
 • Σημασία των εικονιδίων ποιότητας εικόνας: RAW RAW, Compact RAW Compact RAW, JPEG, HEIF, Μέγιστη Μέγιστη, Μεσαία Μεσαία, Μικρή Ελάχιστη.

Εικόνες RAW

Οι εικόνες RAW αποτελούν ανεπεξέργαστα δεδομένα από τον αισθητήρα εικόνας τα οποία εγγράφονται στην κάρτα ψηφιακά ως RAW ή Compact RAW, ανάλογα με την επιλογή σας. Η ρύθμιση Compact RAW παράγει εικόνες RAW με μικρότερα μεγέθη αρχείων σε σχέση με τη ρύθμιση RAW.

Οι εικόνες RAW μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με τη χρήση της ρύθμισης [Προβολή/αναπαραγωγή: Επεξεργασία εικόνας RAW] () ώστε να αποθηκευτούν ως εικόνες JPEG ή HEIF. Επειδή η ίδια η εικόνα RAW δεν αλλάζει, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα RAW και να δημιουργήσετε όσες εικόνες JPEG ή HEIF θέλετε με τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας.

Για την επεξεργασία εικόνων RAW, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS). Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις στις εικόνες, ανάλογα με το πώς θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε, και να δημιουργήσετε αρχεία εικόνων JPEG, HEIF ή άλλου τύπου που θα αντανακλούν τα αποτελέσματα αυτών των ρυθμίσεων.

Σημείωση

 • Για την προβολή εικόνων RAW σε υπολογιστή, συνιστάται η χρήση του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS, εφεξής DPP).
 • Παλαιότερες εκδόσεις DPP Έκδ. Οι εκδόσεις 4.x δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με εικόνες RAW που καταγράφονται με αυτήν τη μηχανή. Εάν μια παλαιότερη έκδοση του DPP Έκδ. 4.x έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του DPP από τον ιστότοπο της Canon ώστε να γίνει ενημέρωση (), οπότε η προηγούμενη έκδοση θα αντικατασταθεί. Ομοίως, το DPP Έκδ. Η έκδοση 3.x ή παλαιότερες εκδόσεις δεν υποστηρίζουν εμφάνιση, επεξεργασία, τροποποίηση ή άλλες λειτουργίες με εικόνες RAW που καταγράφονται με αυτήν τη μηχανή.
 • Το λογισμικό που διατίθεται στο εμπόριο ίσως δεν είναι σε θέση να προβάλει εικόνες RAW που καταγράψατε με αυτήν τη μηχανή. Για πληροφορίες που αφορούν τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού.

Οδηγός για τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

Ανατρέξτε στην ενότητα Μέγεθος αρχείου στατικών εικόνων / Μέγιστο πλήθος λήψεων / Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος αρχείου, τον αριθμό των διαθέσιμων λήψεων, το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων και άλλες εκτιμώμενες τιμές.

Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων κατά προσέγγιση εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης λήψης και στην κάτω δεξιά πλευρά του σκοπεύτρου.

Σημείωση

 • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη μέγιστου πλήθους διαδοχικών λήψεων «99», αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τραβήξετε διαδοχικά τουλάχιστον 99 λήψεις. Οι διαθέσιμες λήψεις είναι λιγότερες για την τιμή 98 και κάτω και, όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [BUSY], η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης και η λήψη θα σταματά προσωρινά. Εάν διακόψετε τη συνεχή λήψη, το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων θα αυξηθεί. Αφού εγγραφούν σε μια κάρτα όλες οι εικόνες που έχουν καταγραφεί, μπορείτε να φωτογραφήσετε ξανά με το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων που αναγράφεται στα Μέγεθος αρχείου στατικών εικόνων / Μέγιστο πλήθος λήψεων / Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη.