Επιλογή κατάστασης φωτομέτρησης

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τέσσερις μεθόδους μέτρησης της φωτεινότητας του θέματος.

Στην κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, η μέτρηση με συνολική αποτίμηση ορίζεται αυτόματα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) (Χρονόμετρο 10 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).
 2. Επιλέξτε κατάσταση φωτομέτρησης.

  • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή πατήστε το πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
  • Για να επιλέξετε την κατάσταση φωτομέτρησης, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 ή πατήστε το πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
 • Μέτρηση με συνολική αποτίμηση Μέτρηση με αποτίμηση

  Κατάσταση φωτομέτρησης γενικής χρήσης κατάλληλη ακόμη και για θέματα με οπίσθιο φωτισμό. Η μηχανή καθορίζει αυτόματα την έκθεση ανάλογα με τη σκηνή.

 • Μερική μέτρηση Μερική μέτρηση

  Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη όταν υπάρχουν συνθήκες έντονου φωτισμού γύρω από το θέμα λόγω οπίσθιου φωτισμού κ.λπ. Καλύπτει περίπου το 5,8% της περιοχής του κέντρου της οθόνης.

 • Μέτρηση σημείου Μέτρηση σημείου

  Αποτελεσματική για τη μέτρηση ενός συγκεκριμένου τμήματος του θέματος. Καλύπτει περίπου το 2,9% της περιοχής του κέντρου της οθόνης. Η περιοχή μέτρησης σημείου υποδεικνύεται στην οθόνη.

 • Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο ΜΟ ως προς κέντρο

  Η φωτομέτρηση σε όλη την οθόνη υπολογίζεται κατά μέσο όρο, αλλά το κέντρο της οθόνης έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχετικό υπολογισμό.

Σημείωση

 • Η προεπιλογή για τη ρύθμιση έκθεσης της μηχανής είναι η παρακάτω.

  Με την επιλογή [Μέτρηση με συνολική αποτίμηση], αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, η τιμή έκθεσης κλειδώνει (κλείδωμα AE) μετά την εστίαση της μηχανής με One-Shot AF. Με την επιλογή [Μερική μέτρηση/Μέτρηση σημείου/Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο], η τιμή έκθεσης ρυθμίζεται τη στιγμή λήψης της εικόνας (χωρίς κλείδωμα της τιμής έκθεσης κατά το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του).

 • Με την επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Κατάστ μέτρ κλειδ AE μετά εστ] (), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα κλειδώνει ή όχι η έκθεση (κλείδωμα AE) κατά την εστίαση των θεμάτων με One-Shot AF.