Κατάσταση HDR

Μπορείτε να φωτογραφίζετε στατικές εικόνες με μειωμένους ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους και σκιές για υψηλό δυναμικό εύρος τόνων, ακόμα και σε σκηνές υψηλής αντίθεσης. Η κατάσταση λήψης HDR είναι χρήσιμη για τοπία και θέματα νεκρής φύσης.

Στην κατάσταση λήψης HDR, για κάθε λήψη καταγράφονται τρεις διαδοχικές εικόνες με διαφορετική έκθεση (τυπική έκθεση, υποέκθεση και υπερέκθεση) και κατόπιν συγχωνεύονται αυτόματα. Η εικόνα HDR καταγράφεται ως εικόνα JPEG.

Το «HDR» είναι συντομογραφία του όρου High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό εύρος).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάσταση HDRΚατάσταση HDR].

 2. Ορίστε [Ρύθμ δυναμ εύρους].

  • Αν επιλέξετε [Αυτ.], το δυναμικό εύρος θα καθοριστεί αυτόματα, ανάλογα με το συνολικό τονικό εύρος της εικόνας.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το δυναμικό εύρος.
  • Για έξοδο από τη λήψη HDR, επιλέξτε [Απενεργ HDR].
 3. Ορίστε [Εφέ].

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα εφέ, ανατρέξτε στη σελίδα Εφέ.
 4. Ορίστε [Συνεχές HDR].

  • Με την επιλογή [1 λήψη μόνο], η λήψη HDR ακυρώνεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της λήψης.
  • Με την επιλογή [Κάθε λήψη], η λήψη HDR συνεχίζεται μέχρι η ρύθμιση του βήματος 2 να οριστεί σε [Απενεργ HDR].
 5. Ορίστε [Αυτ ευθυγράμ εικ].

  • Για λήψη χωρίς τρίποδο, επιλέξτε [Ενεργ.]. Κατά τη χρήση τριπόδου, επιλέξτε [Απενεργ.].
 6. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να αποθηκεύσετε.

  • Για να αποθηκεύσετε τις τρεις εικόνες που καταγράφηκαν και την τελική εικόνα HDR, επιλέξτε [Όλες εικόνες].
  • Για να αποθηκεύσετε μόνο την εικόνα HDR, επιλέξτε [Εικ HDR μόνο].
 7. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, καταγράφονται τρεις διαδοχικές εικόνες και η εικόνα HDR αποθηκεύεται στην κάρτα.

Προσοχή

 • Οι εικόνες HDR RAW καταγράφονται σε ποιότητα εικόνας JPEG ΥψηλήΜέγιστη. Οι εικόνες HDR RAW+JPEG καταγράφονται στην καθορισμένη ποιότητα εικόνας JPEG.
 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO (L, H) δεν είναι διαθέσιμες στη λήψη HDR. Η λήψη HDR είναι δυνατή στην περιοχή ISO 100–102400 (διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις [Ελάχιστο] και [Μέγιστο] για το στοιχείο [Εύρος ταχυτήτ ISO]).
 • Το φλας δεν ανάβει κατά τη λήψη HDR.
 • Η επιλογή AEB δεν είναι διαθέσιμη.
 • Αν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, το κινούμενο θέμα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλων.
 • Κατά τη λήψη HDR, καταγράφονται τρεις εικόνες με διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου, οι οποίες καθορίζονται αυτόματα. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και στις καταστάσεις AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα κλείστρου και Χειροκίνητη έκθεση, η ταχύτητα κλείστρου θα αλλάξει σε σχέση με την ταχύτητα που έχετε καθορίσει.
 • Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, μπορείτε να ορίσετε μια υψηλή ταχύτητα ISO.
 • Κατά τη λήψη εικόνων HDR με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], οι πληροφορίες εμφάνισης σημείου AF () και τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης () δεν επισυνάπτονται στην εικόνα.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.], η περιφέρεια της εικόνας θα κοπεί ελαφρώς και θα μειωθεί λίγο η ανάλυση. Επίσης, εάν οι εικόνες δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν σωστά εξαιτίας αστάθειας της μηχανής κ.λπ., ίσως να μην εφαρμοστεί αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας. Σημειώστε ότι όταν φωτογραφίζετε υπερβολικά φωτεινές (ή σκοτεινές) σκηνές, η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά.
 • Κατά τη λήψη HDR χωρίς τρίποδο με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Απενεργ.], οι τρεις εικόνες ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστούν σωστά και το εφέ HDR να περιοριστεί. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.) στο κάδρο ή για επίπεδες, μονοτονικές εικόνες.
 • Ορισμένα θέματα, όπως ο ουρανός ή οι λευκοί τοίχοι, μπορεί να μην αποδίδονται με ομαλές διαβαθμίσεις και να έχουν θόρυβο ή προβληματική έκθεση ή χρώματα.
 • Η λήψη HDR με φωτισμό φθορισμού ή LED μπορεί να προκαλέσει αφύσικη αναπαραγωγή χρωμάτων στις φωτισμένες περιοχές.
 • Δεδομένου ότι με τη λήψη HDR οι εικόνες συγχωνεύονται και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στην κάρτα, η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο. Η ένδειξη [BUSY] εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.

Εφέ

 • [Φυσικό] Φυσικό

  Για εικόνες που διατηρούν μεγάλο τονικό εύρος και όπου, σε άλλη περίπτωση, οι λεπτομέρειες στις φωτεινές και στις σκοτεινές περιοχές θα είχαν χαθεί. Μειώνονται οι ψαλιδισμένοι φωτεινοί τόνοι και οι σκιές.

 • [Τέχνη-τυπικό] Τέχνη-τυπικό

  Παρότι οι ψαλιδισμένοι φωτεινοί τόνοι και οι σκιές θα μειωθούν περισσότερο από ό,τι με το εφέ [Φυσικό], η αντίθεση θα είναι μικρότερη, και οι διαβαθμίσεις θα είναι πιο επίπεδες ώστε η εικόνα να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Τα περιγράμματα των θεμάτων είναι φωτεινά (ή σκοτεινά) στα άκρα.

 • [Τέχνη-ζωηρό] Τέχνη-ζωηρό

  Τα χρώματα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κορεσμό σε σχέση με το εφέ [Τέχνη-τυπικό], ενώ η χαμηλή αντίθεση και οι επίπεδες διαβαθμίσεις δημιουργούν ένα εφέ γραφικής τέχνης.

 • [Τέχνη-έντονο] Τέχνη-έντονο

  Τα χρώματα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δυνατό κορεσμό, αναδεικνύοντας το θέμα, ενώ η εικόνα μοιάζει με ελαιογραφία.

 • [Τέχνη-ανάγλυφο] Τέχνη-ανάγλ

  Ο κορεσμός των χρωμάτων, η φωτεινότητα, η αντίθεση και οι διαβαθμίσεις μειώνονται, ώστε η εικόνα να δείχνει επίπεδη και να φαίνεται ξεθωριασμένη και παλιά. Τα περιγράμματα των θεμάτων είναι έντονα φωτεινά (ή σκοτεινά) στα άκρα.

Τέχνη-τυπικό Τέχνη-ζωηρό Τέχνη-έντονο Τέχνη-ανάγλ
Κορεσμός Στάνταρ Υψηλός Υψηλότερος Χαμηλός
Έμφαση στο περίγραμμα Στάνταρ Ασθενής Ισχυρή Ισχυρότερη
Φωτεινότητα Στάνταρ Στάνταρ Στάνταρ Σκοτεινή
Διαβαθμίσεις Επίπεδοι Επίπεδοι Επίπεδοι Πιο επίπεδοι

Σημείωση

 • Κάθε εφέ εφαρμόζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου Στυλ εικόνας ().