Διόρθωση παρέκκλισης του φακού

Βινιετάρισμα, παραμόρφωση εικόνας και άλλα προβλήματα μπορεί να προκληθούν από οπτικά χαρακτηριστικά του φακού. Η μηχανή μπορεί να διορθώσει αυτά τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας τη [Διόρθωση παρέκκλισης φακού].

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθωση παρέκκλισης φακού].

 2. Κάντε μια επιλογή.

 3. Επιλέξτε ρύθμιση.

  • Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται το όνομα του συνδεδεμένου φακού και το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης διαθέσιμα] (εκτός της διόρθωσης διάθλασης).
  • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης μη-διαθέσιμα] ή [Διόρθωση περιφερειακού], ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή βελτιστοποίηση φακού.

Προσοχή

 • Μη διαθέσιμο κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.

Διόρθωση περιφερειακού φωτισμού

Το βινιετάρισμα (σκοτεινές γωνίες εικόνας) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην περιφέρεια της εικόνας.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.

Σημείωση

 • Η τιμή διόρθωσης που εφαρμόζεται θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή διόρθωσης που μπορείτε να εφαρμόσετε με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
 • Ο περιφερειακός φωτισμός διορθώνεται αυτόματα στην κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή εφόσον τα δεδομένα διόρθωσης έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή.

Διόρθωση παρέκκλισης του φακού

Η παραμόρφωση (στρέβλωση εικόνας) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Για τη διόρθωση της παραμόρφωσης, η μηχανή καταγράφει στενότερη περιοχή εικόνας από την περιοχή που φαίνεται στο σκόπευτρο, με αποτέλεσμα τη μικρή κοπή της εικόνας και την ελαφριά μείωση της εμφανούς ανάλυσης.
 • Η εφαρμογή της διόρθωσης παραμόρφωσης ενδέχεται να αλλάξει λίγο τη γωνία θέασης.
 • Το επίπεδο κοπής της εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στις στατικές εικόνες και τις ταινίες.

Σημείωση

 • Με φακούς RF, υποστηρίζεται η διόρθωση παραμόρφωσης κατά την εγγραφή ταινιών.

Ψηφιακή βελτιστοποίηση φακού

Διάφορες παρεκκλίσεις από οπτικά χαρακτηριστικά του φακού μπορούν να διορθωθούν, μαζί με τη διάθλαση και την απώλεια ανάλυσης από το χαμηλοπερατό φίλτρο.

Εάν το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης μη-διαθέσιμα] ή [Διόρθωση περιφερειακού] εμφανιστεί από την επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EOS Utility για να προσθέσετε δεδομένα διόρθωσης φακού στη μηχανή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.

Προσοχή

 • Η επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη διαρκεί περισσότερο εάν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση [Υψηλή] (με αποτέλεσμα η ένδειξη προσπέλασης να ανάβει για περισσότερη ώρα).
 • Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων είναι μικρότερο με τη ρύθμιση [Υψηλή]. Επίσης, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εγγραφή εικόνας στην κάρτα.
 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο θόρυβος μπορεί να ενταθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διόρθωσης. Οι ακμές της εικόνας ενδέχεται επίσης να τονίζονται. Προσαρμόστε την όξυνση του Στυλ Εικόνας ή ρυθμίστε την επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] ως [Απενεργ.] όπως απαιτείται πριν από τη λήψη.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.
 • Για εγγραφή ταινίας, η επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] δεν εμφανίζεται. (Η διόρθωση δεν είναι δυνατή.)
 • Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της επίδρασης της ψηφιακής βελτιστοποίησης φακού στην οθόνη κατά τη στιγμή της λήψης.

Σημείωση

 • Εάν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Στάνταρ] ή [Υψηλή], οι επιλογές [Διόρθ χρωμ παρέκκλ] και [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζονται, αλλά και οι δύο έχουν οριστεί σε [Ενεργ.] για τη λήψη.

Διόρθωση χρωματικής παρέκκλισης

Η χρωματική παρέκκλιση (χρωματική εκτροπή γύρω από τα θέματα) μπορεί να διορθωθεί.

Σημείωση

 • Η επιλογή [Διόρθ χρωμ παρέκκλ] δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Στάνταρ] ή [Υψηλή].

Διόρθωση διάθλασης

Η διάθλαση (απώλεια όξυνσης που οφείλεται στο διάφραγμα) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο θόρυβος μπορεί να ενταθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διόρθωσης.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.
 • Για εγγραφή ταινίας, η επιλογή [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζεται. (Η διόρθωση δεν είναι δυνατή.)

Σημείωση

 • Η «Διόρθωση διάθλασης» διορθώνει την ανάλυση που υποβαθμίζεται όχι μόνο από τη διάθλαση, αλλά και από το χαμηλοπερατό φίλτρο και άλλους παράγοντες. Έτσι, η διόρθωση εφαρμόζεται επίσης για εκθέσεις με το διάφραγμα πλήρως ανοικτό.
 • Η επιλογή [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Στάνταρ] ή [Υψηλή].

Προσοχή

 • Γενικές προφυλάξεις για τη διόρθωση παρέκκλισης φακού

 • Η διόρθωση παρέκκλισης φακού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε υπάρχουσες εικόνες JPEG.
 • Αν χρησιμοποιείτε φακό που δεν είναι της Canon, συστήνεται η ρύθμιση των διορθώσεων ως [Απενεργ.] ακόμη κι εάν δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης διαθέσιμα].
 • Αν εφαρμόσετε μεγέθυνση στην περιφέρεια της εικόνας, μπορεί να εμφανιστούν τμήματα της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.
 • Η τιμή της διόρθωσης (εκτός από τη διόρθωση διάθλασης) είναι μικρότερη για φακούς που δεν παρέχουν πληροφορίες απόστασης.

Σημείωση

 • Γενικές πληροφορίες για τη διόρθωση παρέκκλισης φακού

 • Τα αποτελέσματα της διόρθωσης της παρέκκλισης φακού ποικίλλουν, ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες λήψης. Επίσης, το αποτέλεσμα μπορεί να μην διακρίνεται εύκολα ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται, τις συνθήκες λήψης κ.λπ.
 • Αν η διόρθωση δεν διακρίνεται εύκολα, προτείνεται να εφαρμοστεί μεγέθυνση και να ελεγχθεί η εικόνα μετά τη λήψη.
 • Οι διορθώσεις μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση Extender ή μετατροπέα Life-Size.
 • Αν δεν έχουν αποθηκευθεί στη μηχανή τα δεδομένα διόρθωσης για τον συνδεδεμένο φακό, το αποτέλεσμα θα είναι σαν να έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Απενεργ.] (εκτός από τη διόρθωση διάθλασης).
 • Αν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.