Χρονόμετρο φωτομέτρησης

Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο για τον οποίο θα τρέχει το χρονόμετρο φωτομέτρησης (το οποίο καθορίζει τη διάρκεια εμφάνισης της τιμής έκθεσης/του κλειδώματος AE) αφού ενεργοποιηθεί από μια ενέργεια, όπως το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Χρονόμετρο].

  2. Επιλέξτε χρόνο.