Οθόνη υψηλής ταχύτητας

Η οθόνη υψηλής ταχύτητας με εναλλαγή μεταξύ των λήψεων και της ζωντανής εικόνας είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη, εφόσον η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Λειτουργία AF] έχει οριστεί σε [Servo AF] και η κατάσταση προώθησης έχει οριστεί σε [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] [Συνεχής-υψηλή ταχύτητα]. Η εμφάνιση αποκρίνεται περισσότερο, διευκολύνοντας την παρακολούθηση θεμάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτηταςΟθόνη υψηλής ταχύτητας].

  2. Κάντε μια επιλογή.

    • Επιλέξτε [Ενεργ.] για οθόνη με εναλλαγή μεταξύ των λήψεων και της ζωντανής εικόνας.

Προσοχή

  • Οι εικόνες μπορεί να τρεμοπαίζουν κατά την εμφάνιση υψηλής ταχύτητας. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα λήψης δεν επηρεάζονται.
  • Η οθόνη υψηλής ταχύτητας δεν εφαρμόζεται για ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1/30 δευτ., τιμές διαφράγματος μεγαλύτερες από f/11, συνθήκες που δυσκολεύουν την αυτόματη εστίαση, φωτογράφιση με φλας ή επέκταση ISO. Μπορεί επίσης να σταματήσει καθώς φωτογραφίζετε.

Σημείωση

  • Η οθόνη υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιείται πάντα εφόσον η ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] έχει οριστεί σε [Ηλεκτρονικό].