Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Καθορίστε την ταχύτητα ISO (την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας στο φως) ανάλογα με το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος. Στην κατάσταση Έξυπνη αυτόματη σκηνή, η ταχύτητα ISO ρυθμίζεται αυτόματα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας.

 1. Ορίστε την ταχύτητα ISO.

Οδηγός ταχύτητας ISO

 • Οι χαμηλές ταχύτητες ISO μειώνουν τον θόρυβο της εικόνας αλλά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αστάθειας της μηχανής ή του θέματος ή να μειώσουν την περιοχή εστίασης (μικρότερο βάθος πεδίου) σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
 • Οι υψηλές ταχύτητες ISO παρέχουν τη δυνατότητα λήψης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μεγαλύτερη περιοχή εστίασης (μεγαλύτερο βάθος πεδίου) και ευρύτερη εμβέλεια φλας, αλλά μπορεί να αυξήσουν τον θόρυβο της εικόνας.

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO από το στοιχείο ταχύτητας ISO πατώντας το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη.
 • Επίσης, μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη [Ταχύτητα ISO] στο στοιχείο [Λήψη: ΛήψηΡυθμίσεις ταχύτητας ISO].
 • Για να επεκτείνετε το διαθέσιμο εύρος ταχυτήτων ISO από την τιμή L (ισοδυναμεί με ISO 50) έως την τιμή H (ισοδυναμεί με ISO 204800), ρυθμίστε την επιλογή [Εύρος ταχυτήτ ISO] στο στοιχείο [Λήψη: ΛήψηΡυθμίσεις ταχύτητας ISO] ().

Προσοχή

 • Ο θόρυβος στην εικόνα (φωτεινές κουκκίδες ή γραμμές) και τα αφύσικα χρώματα ενδέχεται να αυξηθούν, και η εμφανής ανάλυση μπορεί να μειωθεί στην τιμή H (ισοδυναμεί με ISO 204800), καθώς πρόκειται για εκτεταμένη ταχύτητα ISO.
 • Επειδή η τιμή L (ισοδύναμη με ISO 50) είναι ρύθμιση εκτεταμένης ταχύτητας ISO, το δυναμικό εύρος θα είναι λίγο πιο περιορισμένο σε σύγκριση με τη στάνταρ ρύθμιση.
 • Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση] (), δεν θα μπορείτε να επιλέξετε την τιμή L (ισοδυναμεί με ISO 50), ISO 100/125/160 ή την τιμή H (ισοδυναμεί με ISO 204800).
 • Κατά τη λήψη σε συνθήκες υψηλής ταχύτητας ISO, υψηλής θερμοκρασίας, μακράς έκθεσης ή πολλαπλής έκθεσης, μπορεί να παρατηρήσετε θόρυβο στην εικόνα (κόκκοι, φωτεινές κουκκίδες, γραμμές κ.λπ.), καθώς και αφύσικα χρώματα ή μετατοπίσεις χρωμάτων.
 • Όταν η λήψη γίνεται σε συνθήκες οι οποίες παράγουν υπερβολικό θόρυβο, π.χ. συνδυασμός υψηλής ταχύτητας ISO, υψηλής θερμοκρασίας και μακράς έκθεσης, η καταγραφή των εικόνων ενδέχεται να μη γίνει σωστά.
 • Αν χρησιμοποιήσετε υψηλή ταχύτητα ISO και φλας για να φωτογραφίσετε ένα θέμα σε μικρή απόσταση, μπορεί να προκύψει υπερέκθεση.

Εύρος ταχυτήτων ISO κατά τη χειροκίνητη ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος ρυθμίσεων της χειροκίνητης ταχύτητας ISO (ελάχιστο και μέγιστο όριο). Μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο όριο στο εύρος της τιμής L (ισοδύναμης με ISO 50) σε ISO 102400 και το μέγιστο όριο στο εύρος ISO 100 σε H (ισοδύναμη με ISO 204800).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: ΛήψηΡυθμίσεις ταχύτητας ISO].

 2. Επιλέξτε [Εύρος ταχυτήτ ISO].

 3. Ορίστε [Ελάχιστο].

  • Επιλέξτε το πλαίσιο [Ελάχιστο] και πατήστε SET.
  • Επιλέξτε την ταχύτητα ISO και κατόπιν πατήστε SET.
 4. Ορίστε [Μέγιστο].

  • Επιλέξτε το πλαίσιο [Μέγιστο] και πατήστε SET.
  • Επιλέξτε την ταχύτητα ISO και κατόπιν πατήστε SET.
 5. Επιλέξτε [ΟΚ].

Εύρος ταχυτήτων ISO που χρησιμοποιείται με την Αυτόματη ISO

Μπορείτε να ορίσετε το αυτόματο εύρος ταχύτητας ISO για Αυτόματη ISO μεταξύ των τιμών ISO 100–102400. Το ελάχιστο μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή ISO 100–51200 και το μέγιστο στην περιοχή ISO 200–102400, σε προσαυξήσεις του 1 στοπ.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματο εύρος].

 2. Ορίστε [Ελάχιστο].

  • Επιλέξτε το πλαίσιο [Ελάχιστο] και πατήστε SET.
  • Επιλέξτε την ταχύτητα ISO και κατόπιν πατήστε SET.
 3. Ορίστε [Μέγιστο].

  • Επιλέξτε το πλαίσιο [Μέγιστο] και πατήστε SET.
  • Επιλέξτε την ταχύτητα ISO και κατόπιν πατήστε SET.
 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις [Ελάχιστο] και [Μέγιστο] θα εφαρμοστούν επίσης ως ελάχιστη και μέγιστη ταχύτητα ISO της λειτουργίας μετατόπισης ασφαλείας ().

Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου για Αυτόματη ISO

Για να αποτρέψετε την αυτόματη, πολύ χαμηλή ρύθμιση των ταχυτήτων κλείστρου, μπορείτε να ορίσετε την ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου για Αυτόματη ISO.

Αυτό είναι χρήσιμο στην κατάσταση Πρόγραμμα AE ή AE με προτεραιότητα διαφράγματος κατά τη φωτογράφιση κινούμενων θεμάτων με ευρυγώνιο φακό ή κατά τη χρήση τηλεφακού. Μπορεί επίσης να μειώσει την αστάθεια της μηχανής και των φλουταρισμένων θεμάτων.

 1. Επιλέξτε [Ελάχ ταχ κλείστρ].

 2. Καθορίστε την επιθυμητή ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου.

  Αυτόματα

  • Εάν επιλέξετε [Αυτόματα], περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε τη διαφορά ως προς την τυπική ταχύτητα (προς Πιο αργή ή Πιο γρήγορη) και πατήστε SET.

  Χειροκίνητα

  • Εάν επιλέξετε [Χειροκίνητα], περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και πατήστε SET.

Προσοχή

 • Εάν δεν επιτυγχάνεται σωστή έκθεση με το μέγιστο όριο ταχύτητας ISO που καθορίζει η ρύθμιση [Αυτόματο εύρος], επιλέγεται πιο αργή ταχύτητα κλείστρου από την [Ελάχ ταχ κλείστρ], προκειμένου να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.
 • Αυτή η λειτουργία δεν εφαρμόζεται κατά τη φωτογράφιση με φλας.

Σημείωση

 • Όταν έχει οριστεί η επιλογή [Αυτόματα(Στάνταρ)], η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου θα είναι ίδια με την εστιακή απόσταση του φακού. Ένα βήμα από τη ρύθμιση [Πιο αργή] στη ρύθμιση [Πιο γρήγορη] ισούται με ένα στοπ στην ταχύτητα κλείστρου.