Διαύγεια

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαύγεια της εικόνας, όπως καθορίζεται από την αντίθεση των ακμών της εικόνας.

Ρυθμίστε προς το αρνητικό άκρο ώστε οι εικόνες να φαίνονται πιο απαλές ή προς το θετικό άκρο για πιο ευκρινή εμφάνιση.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Διαύγεια].

  2. Ρύθμιση του επιπέδου εφέ.

Προσοχή

  • Η ρύθμιση της διαύγειας μπορεί να κάνει πιο σκοτεινές ή πιο φωτεινές τις περιοχές γύρω από τα όρια σε εικόνες υψηλής αντίθεσης.
  • Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης δεν φαίνεται στις εικόνες στην οθόνη κατά τη λήψη στατικών εικόνων.