Fotografování

Pro přípravu na fotografování stiskněte tlačítko MODE a potom stiskem tlačítka INFO vstupte na zde uvedenou obrazovku [Režim snímání].

napravo od dlaždic indikuje funkce dostupné pouze v režimu [Flexibilní priorita AE], [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE], [Priorita clony AE], [Ruční expozice] nebo [Čas B].