Nabídky na kartě: Fotografování

Upozornění

  • Pokud je připojen objektiv vybavený funkcí IS, není [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)] zobrazen v režimu snímání [Flexibilní priorita AE], [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE], [Priorita clony AE], [Ruční expozice] ani [Čas B].

V režimu [Automatický inteligentní scénický režim] jsou zobrazeny následující obrazovky.