Uzamčení expozice (blokování AE)

Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici samostatně nebo budete pořizovat více snímků se stejným nastavením expozice. Stisknutím tlačítka Blokování AE zablokujte naměřenou expozici, poté změňte kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se označuje jako blokování AE. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle apod.

 1. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Zobrazí se hodnota expozice.
 2. Stiskněte tlačítko Blokování AE (Časovač 8 s).

  • V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona [Blokování AE] indikující, že expozice je blokována (blokování AE).
  • Při každém stisknutí tlačítka Blokování AE se zablokuje aktuální nastavení expozice.
 3. Změňte kompozici a vyfotografujte snímek.

  • Pokud chcete pořídit více fotografií při zachování blokování AE, přidržte tlačítko Blokování AE a stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte další snímek.

Poznámka

 • Blokování AE není při použití dlouhých expozic možné.

Účinek blokování AE

Výběr režimu měření Volba AF bodu
Automatický výběr Ruční výběr
Poměrové měření Expozice vystředěná na AF bod v zaostření je zablokována. Expozice vystředěná na vybraný AF bod je zablokována.
Částečné měřeníBodové měřeníCeloplošné měření se zdůrazněným středem Celoplošná expozice je uzamčená.

Celoplošná expozice je uzamčená při nastavení funkce [Poměrové měření] s přepínačem režimů zaostřování objektivu nastaveným na MF.