Vinětace vyvážení bílé

Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev.

Vinětace vyvážení bílé

 1. Vyberte [Snímání: Posun WB/BKT].

 2. Nastavte korekci vyvážení bílé.

  Ukázka nastavení: A2, G1

  • Pomocí multiovladače Multiovladač přesuňte značku „■“ na obrazovce do požadované polohy.
  • Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Vyvážení bílé se opraví ve směru posunu značky.
  • Položka [Posun] na pravé straně obrazovky udává směr a hodnotu korekce.
  • Stisknutím tlačítka Vymazat se zruší všechna nastavení položky [Posun WB/BKT].
  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ nastavení ukončíte.

Poznámka

 • Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)

Automatický braketing vyvážení bílé

Braketing vyvážení bílé umožňuje najednou zachytit tři snímky s různými tóny barvy.

Nastavení kroku braketingu vyvážení bílé

 • V kroku 2 postupu Vinětace vyvážení bílé se při otáčení voliče Rychloovladač 1 změní značka „■“ na obrazovce na značku „■ ■ ■“ (3 body).

  Otáčením voliče po směru hodinových ručiček nastavíte braketing s posunem ve směru B/A a otáčením proti směru ve směru M/G.

Posun směrem k B/A (modrá/jantarová) ±3 úrovně

 • Položka [BKT] na pravé straně obrazovky udává směr braketingu a hodnotu korekce.
 • Stisknutím tlačítka Vymazat se zruší všechna nastavení položky [Posun WB/BKT].
 • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ nastavení ukončíte.

Upozornění

 • Při braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence pro kontinuální snímání.
 • Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty, trvá zaznamenání snímku na kartu déle.

Poznámka

 • Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
 • Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení bílé a automatický braketing expozice (AEB). Pokud nastavíte automatický braketing expozice (AEB) v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každou jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
 • Ikona vyvážení bílé bliká a značí, že byl nastaven braketing vyvážení bílé.
 • Pro braketing vyvážení bílé lze změnit sekvenci braketingu () a počet snímků ().
 • Zkratka Bracket označuje braketing.