Formát zobrazení v hledáčku

  1. Vyberte možnost [Snímání: Formát zobr. hled.].

  2. Vyberte možnost.