Zobrazení informací o snímku

Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na displeji nebo v hledáčku při snímání je možné přizpůsobit.

Přizpůsobení informací na obrazovce

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte obrazovky s informacemi, které se mají na fotoaparátu zobrazit.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka NASTAVENÍ odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Obrazovku můžete upravit po stisknutí tlačítka INFO.
  • Nastavení [Vypnutí displeje] nemá žádný efekt v režimu filmu.
 4. Upravte obrazovku.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte možnosti, které se mají zobrazit na informační obrazovce.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka NASTAVENÍ odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Přizpůsobení informací v hledáčku

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast. inf. v hled./ přepnutí].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte obrazovky s informacemi, které se mají na fotoaparátu zobrazit.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka NASTAVENÍ odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Obrazovku můžete upravit po stisknutí tlačítka INFO.
 4. Upravte obrazovku.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte možnosti, které se mají zobrazit na informační obrazovce.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka NASTAVENÍ odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Svislé zobrazení v hledáčku

Můžete zvolit, jak se mají zobrazovat informace v hledáčku při svislém fotografování.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Svislé zobr.v hled.].

 3. Vyberte možnost.

  • Zap

   Informace se automaticky otočí, aby se snáz četly.

  • Vyp

   Informace se automaticky neotočí.

Rastr

Na obrazovce a v hledáčku lze zobrazit rastr.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobrazit rastr].

 3. Vyberte možnost.

Histogram

Můžete vybrat obsah a velikost zobrazení histogramu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Histogram].

 3. Vyberte možnost.

  • Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB]) a velikost zobrazení ([Velké] nebo [Malé]).

Nastavení zobrazení zaostřitelné vzdálenosti

Můžete zobrazit zaostřitelnou vzdálenost při používání objektivu RF. V zobrazení zaostřitelné vzdálenosti můžete vybrat dobu a měrnou jednotku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobr.vzdál.ostř.].

 3. Vyberte dobu zobrazení.

 4. Vyberte měrnou jednotku.

Poznámka

 • Pro jisté objektivy typu RF je rovněž zobrazeno zvětšení.

Vymazání nastavení

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Resetovat].

 3. Vyberte možnost [OK].