Fotografování s blesky Speedlite

Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS

Funkce blesků Speedlite řady EL/EX (prodává se samostatně) lze použít při fotografování s bleskem pomocí fotoaparátu.

Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EL/EX.

 • Kompenzace expozice s bleskem

  Výkon blesku lze upravit (kompenzace expozice s bleskem). Po zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko Multifunkce, vyberte otáčením voliče Rychloovladač 1 položku kompenzace expozice s bleskem a pak nastavte otáčením voliče Hlavní ovladač hodnotu kompenzace expozice s bleskem. Kompenzaci expozice s bleskem je možné nastavit až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV.

 • Blokování expozice s bleskem

  Tato funkce umožňuje dosáhnout správné expozice s bleskem pro určitou část fotografovaného objektu. Zaměřte střed hledáčku na objekt, stiskněte tlačítko Blokování AE na fotoaparátu, upravte kompozici a udělejte snímek.

Upozornění

 • Pokud je položka [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] () nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená kompenzace expozice s bleskem s cílem získat tmavší snímek.
 • Při fotografování s bleskem nastavte položku [Snímání: Režim závěrky] na možnost jinou než [Elektronická] ().

Poznámka

 • Blesk Speedlite podle potřeby automaticky emituje pomocné světlo AF, pokud je automatické zaostřování obtížné při nedostatku světla.
 • Kompenzaci expozice s bleskem můžete také nastavit na obrazovce rychlého ovládání () nebo v nastavení [Nastavení funkce blesku] možnosti [Snímání: Ovládání blesku Speedlite] ().
 • Fotoaparát může při zapnutí automaticky zapnout určité modely blesků Speedlite. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesků Speedlite, které podporují tuto funkci.

Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX

 • Blesky Speedlite řady EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického zábleskového režimu A-TTL nebo TTL lze provozovat pouze na plný výkon.

  Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání [Ruční expozice] nebo [Priorita clony AE] a upravte hodnotu clony.

 • Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem manuálního blesku fotografujte v tomto režimu.

Použití zábleskových jednotek jiného výrobce než Canon

 • Rychlost synchronizace

  Fotoaparát se může synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami jiného výrobce až do 1/250 s (nebo až do 1/200 s s funkcí [Snímání: Režim závěrky] nastavenou na [Mechanická]). Při použití velkých studiových externích zábleskových jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktního externího blesku. Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu. Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat řádné provedení synchronizace blesku pořízením zkušebního snímku při rychlosti synchronizace přibližně 1/60 s až 1/30 s.

 • Konektor PC

  • Zábleskové jednotky můžete použít se synchronizačním kabelem přes konektor PC (). Konektor obsahuje pojistné závity, které zabrání náhodnému odpojení kabelu.
  • Konektor PC nemá polaritu. Synchronizační kabely lze připojit bez ohledu na polaritu.

Upozornění

 • Pokud je fotoaparát použit se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím určenými pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
 • Nepřipojujte zábleskové jednotky s výstupním napětím 250 V nebo více ke konektoru PC fotoaparátu.
 • Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesk.

Poznámka

 • Současně lze použít jednu externí zábleskovou jednotku nasazenou na sáňky pro příslušenství fotoaparátu a jeden externí blesk připojený do konektoru PC.