Snímání s potlačením mihotání

Nerovnoměrná expozice a barvy mohou nastat, pokud snímáte s vysokou rychlostí závěrky pod blikajícími zdroji osvětlení, například zářivkami, vlivem nerovnoměrné svislé expozice. Snímání s potlačením mihotání umožňuje fotografovat s tím, že expozice a barvy jsou méně ovlivněny mihotáním.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Sním.bez mihotání].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

 3. Vyfotografujte snímek.

Upozornění

 • Pokud nastavíte možnost [Povolit] a budete fotografovat při blikajícím zdroji osvětlení, může se čas zpoždění při uvolnění závěrky prodloužit. Rovněž se může snížit rychlost kontinuálního snímání nebo může být interval snímání nepravidelný.
 • Detekce mihotání je možná pouze při frekvenci 100 až 120 Hz. Efekt mihotání nelze zmírnit, ani pokud se frekvence mihotání zdroje světla během kontinuálního snímání změní.
 • V režimu [Flexibilní priorita AE], [Programová automatická expozice] nebo [Priorita clony AE] se může tón barvy zachycených snímků lišit, pokud se rychlost závěrky změní v průběhu kontinuálního snímání nebo pokud pořídíte více snímků stejné scény při různých rychlostech závěrky. Chcete-li předejít nekonzistentnímu tónu barvy, fotografujte v režimu [Flexibilní priorita AE], [Ruční expozice] nebo [Priorita závěrky AE] při neměnné rychlosti závěrky.
 • Tón barvy zachycených snímků se může lišit mezi možností [Povolit] a [Zakázat].
 • Rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se mohou změnit při zahájení snímání s nastavením blokování AE.
 • Pokud se za objektem nachází tmavé pozadí nebo pokud je součástí kompozice jasný zdroj světla, nemusí se mihotání detekovat správně.
 • Redukce mihotání nemusí být při zvláštním osvětlení možná.
 • V závislosti na zdroji osvětlení se mihotání nemusí detekovat správně.
 • V závislosti na zdrojích světla nebo podmínkách snímání nemusí ani použití této funkce zaručit, že dosáhnete očekávaných výsledků.

Poznámka

 • Doporučujeme napřed pořídit zkušební snímky.
 • Pokud obrazovka bliká (například při změně zdroje světla), detekujte mihotání ručně stisknutím tlačítka Q (Rychlé ovládání), výběrem možnosti [Sním.bez mihotání] a stisknutím tlačítka INFO.
 • Mihotání se v režimu [Automatický inteligentní scénický režim] nepotlačí.
 • Potlačení mihotání lze použít také při fotografování s bleskem. Pokud však fotografujete s bezdrátovým bleskem, nemusíte dosáhnout kýžených výsledků.