Registrace stylu Picture Style

Je možné vybrat některý ze základních Picture Style, jako je [Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho požadovaným způsobem a uložit jej pomocí položky [Uživ. def. 1] – [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření více stylů Picture Style s různými nastaveními.

Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS, ) můžete podle potřeby upravit zde.

 1. Vyberte [Snímání: Picture Style].

 2. Vyberte možnost [Uživ. def.].

  • Vyberte položku [Uživ. def. *] a stiskněte tlačítko INFO.
 3. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

  • S vybranou možností [Picture Style] stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
 4. Vyberte základní Picture Style.

  • Vyberte základní Picture Style a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Tímto způsobem též vyberte styly při upravování stylů uložených do fotoaparátu prostřednictvím nástroje EOS Utility (software EOS).
 5. Vyberte možnost.

  • Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
 6. Nastavte úroveň efektu.

  • Stisknutím tlačítka MENU uložte upravené nastavení a přejděte zpět na obrazovku výběru Picture Style.
  • Základní Picture Style bude uveden vpravo od položky [Uživ. def. *].
  • Názvy s modrým stylem v části [Uživ. def. *] se změnily z výchozích hodnot.

Upozornění

 • Pokud je určitý Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po změně základního Picture Style k vymazání nastavení parametrů dříve uloženého uživatelského Picture Style.
 • Výchozí styl a nastavení [Uživ. def. *] můžete obnovit výběrem možnosti [Zákl. nastavení] v nabídce [Nastavení: Reset. aparát].

Poznámka

 • Chcete-li snímat s uloženým stylem Picture Style, vyberte [Uživ. def. *] a pořiďte snímek.
 • Pokyny pro uložení souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete v příručce EOS Utility návod k použití.