AF/Метод на снимане

Тази глава описва функцията за автоматично фокусиране и ви запознава с настройките от менюто в панела AF [Autofocus].

вдясно от заглавието означава, че съответната функция е достъпна само в режим Flexible-priority AE, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure или Bulb.

Забележка

  • AF е съкращение за Autofocus (Автоматично фокусиране). MF е съкращение за Manual Focus (ръчно фокусиране).