Ръчно фокусиране

Ако автоматичното фокусиране не е възможно, можете да увеличите изображението и да фокусирате ръчно.

 1. Задайте режим на фокусиране MF.

  • За RF обективи без превключвател за режим на фокуса

   • Когато [Set-up: Focus mode switch (AF/MF)/Set-up: Focus mode превключвател (AF/MF)] е с настройка [Enable/Разрешено] (), поставете превключвателя за режим на фокуса, разположен отпред на фотоапарата, в позиция MF.

   • Когато [Set-up: Focus mode switch (AF/MF)/Set-up: Focus mode превключвател (AF/MF)] е с настройка [Disable/Забранено] (), задайте за [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] настройка [MF].

  • За RF обективи с превключвател за режим на фокуса

   Поставете превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция MF. Действието на превключвателя за режима на фокуса на фотоапарата е забранено.

 2. Увеличете изображението.

  • Всяко докосване на [Magnify or reduce] променя нивото на увеличение, както следва.
 3. Преместете увеличената зона.

  • Използвайте Multi-controller, за да преместите увеличената зона в позицията, в която желаете да фокусирате.
  • За да центрирате увеличената зона, натиснете Multi-controller в центъра.
 4. Фокусирайте ръчно.

  • Наблюдавайте увеличеното изображение и завъртете пръстена за фокусиране, за да фокусирате.
  • След като фокусирате, докоснете [Magnify or reduce], за да се върнете към нормален изглед.

Забележка

 • При активирано увеличаване експонацията е фиксирана.
 • Дори при ръчно фокусиране можете да използвате функцията "Спусък с докосване", за да снимате.

Задаване на „MF подчертаване на контури“

Контурите на обектите на фокус се извеждат на екрана оцветени за по-лесно фокусиране. Можете да настроите цвета и чувствителността (нивото) на подчертаване на контурите.

 1. Изберете [Autofocus: MF peaking settings/Autofocus: Настройки за функцията „MF подчертаване на контури“].

 2. Изберете [Peaking/Подчертаване на контури].

  • Изберете [On/Вкл].
 3. Задайте [Level/Ниво] и [Color/Цвят].

  • Задайте желаната настройка.

Внимание

 • При изглед с увеличаване подчертаване на контурите не се показва.
 • При извеждане на HDMI сигнал, подчертаване на контурите не се показва на екрана на оборудването, свързано чрез HDMI. Обърнете внимание, че подчертаване на контурите се показва на екрана на фотоапарата, когато [Shooting: HDMI display/Shooting: HDMI дисплей] е с настройка [Live View shooting+External monitor/Live View shooting+External monitor].
 • Подчертаните контури може да не се забелязват добре при високи ISO стойности особено когато е зададен разширен диапазон на ISO светлочувствителност. Ако е необходимо, намалете ISO светлочувствителността или задайте за [Peaking/Подчертаване на контури] настройка [Off/Изкл].

Забележка

 • Подчертаните контури, показани на екрана, не се запаметяват в изображенията.
 • Подчертаните контури може да не се забелязват добре, ако сте задали Canon Log. Ако е необходимо, задайте за [View Assist./Функция „Помощ при възпроизвеждане“] настройка [On/Вкл].

Ориентир за фокуса

Когато [Autofocus: Focus guide/Autofocus: Ориентир за фокуса] е с настройка [On/Вкл], фотоапаратът ви предоставя помощна рамка, която показва в коя посока да се настройва фокусът и необходимата степен на настройка.

 1. Изберете [Autofocus: Focus guide/Autofocus: Ориентир за фокуса].

 2. Изберете [On/Вкл].

  • Помощната рамка се извежда върху лицето, разпознато като основен обект.
  • За да изведете помощната рамка близо до очите на човек, разпознат като основен обект, задайте за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] настройка [Enable/Разрешено] и за [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи] настройка [Enable/Разрешено].
  • След като натиснете бутона AF point selection, можете да използвате Multi-controller, за да местите помощната рамка в желаната посока.
  • За да зададете позицията на помощната рамка, след като сте я преместили чрез Multi-controller, натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Можете също да местите и задавате позицията на помощната рамка чрез докосване на екрана.
  • За да центрирате помощната рамка, докоснете [Set AF point to center] или натиснете Multi-controller в центъра.

Помощната рамка показва фокусирането на текущата позиция и посоката и степента на настройка, както следва.

Необходима е голяма корекция в посока към безкрайност

Необходима е малка корекция в посока към безкрайност

На фокус

Необходима е малка корекция в посока към фотоапарата

Необходима е голяма корекция в посока към фотоапарата

Липсва информация за корекция

Внимание

 • При трудни условия за фокусиране (), помощната рамка може да не се показва правилно.
 • По-високите стойности за отвора на диафрагмата може да са причина помощната рамка да не се показва правилно.
 • AF точки не се извеждат, когато е изведена помощната рамка.
 • Помощната рамка не се извежда в следните ситуации.
  • Когато режимът на фокусиране е настроен на AF чрез фотоапарата или обектива
  • При изглед с увеличаване
  • Когато е зададено цифрово увеличаване
 • Помощната рамка не се извежда правилно, след като сте задали настройка за изместване или накланяне на TS-E обектив.

Забележка

 • Броячът за автоматично изключване на фотоапарата не отчита времето, използвано за фокусиране с електронния пръстен за фокусиране на обектива.