Следящ AF за видео

Когато тази функция е активирана, по време на запис на видео фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато.

 1. Поставете превключвателя на захранването в позиция Movie.

 2. Изберете [Autofocus: Movie Servo AF/Autofocus: Следящ AF за видео].

 3. Изберете [Enable/Разрешено].

  • Enable/Разрешено

   • Фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато дори когато не сте натиснали спусъка наполовина.
   • За да запазите фокуса в определена позиция или за да предотвратите записването на механичните звуци от работата на обектива, можете временно да преустановите действието на функцията "Следящ AF за видео", като докоснете [Movie Servo AF] в долния ляв ъгъл на екрана.
   • Действието на функцията „Следящ AF за видео“ ще се възобнови, след като е било временно преустановено, ако се върнете към запис на видео след операции като натискане на бутона MENU или Playback или промяна на AF зоната.
  • Disable/Забранено

   Докато спусъкът е натиснат наполовина, фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато. Натискането на бутона AF start фокусира само веднъж.

Внимание

 • Предпазни мерки, когато е зададена настройка [Movie Servo AF/Следящ AF за видео: Enable/Разрешено]

 • Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Тъй обективът се задвижва непрекъснато, ще се консумира повече енергия от батерията и ще скъси ефективното време за запис на видео ().
 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата или обектива по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай използването на външен микрофон може да редуцира тези звуци. Ако звуците продължават да се записват и с външен микрофон, демонтирането на външния микрофон от фотоапарата и отдалечаването му от фотоапарата и обектива може да реши проблема.
 • Действието на функцията „Следящ AF за видео“ ще се преустанови временно при използване на вариото или при изглед с увеличаване.
 • При запис на видео, ако заснеманият обект се приближава/отдалечава или ако фотоапаратът се движи в хоризонтално или вертикално направление (хоризонтални или вертикални движения), изображението може за момент да се увеличи или да се намали (промяна на увеличението на изображението).