Характеристики на "Следящ AF"

Снимането в режим AI следящ AF/Следящ AF може лесно да бъде адаптирано към вашите обекти или ситуации на снимане чрез избиране на Case. Тази функция се нарича “Функция за конфигуриране на AF”.

 1. Изберете панела [Autofocus2].

 2. Изберете вариант.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете символ за вариант, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Избраният вариант ще бъде зададен. Избраните варианти са показани в синьо.
  • За да проверите информацията за помощ, докоснете [Help/Помощ].

Детайли на варианти

Вариантите от Case 1 до Case A са пет комбинации от настройки за „Чувствителност на проследяване” и „Проследяване на ускоряване/забавяне”. Използвайте таблицата по-долу, за да изберете подходящия вариант за вашия обект и ситуация на снимане.

Вариант Символ Описание Примери за ситуации на снимане
Case 1 Moving subjects 1/Moving subjects 2 Versatile multi purpose setting/Гъвкава универсална настройка Движещи се обекти
Case 2 Tennis Continue to track subjects, ignoring possible obstacles/Продължаване на проследяването на обекта чрез игнориране на възможни препятствия Тенис, фрийстайл ски
Case 3 Start of cycling race Instantly focus on subjects suddenly entering AF points/Моментално фокусиране на обекти, които внезапно навлизат в AF точките Старт на колоездачно състезание, ски спускане
Case 4 Soccer/Rhythmic gymnastics For subjects that accelerate or decelerate quickly/За обекти, които се ускоряват или забавят рязко Футбол, художествена гимнастика, моторни спортове, баскетбол
Case A AUTO Tracking automatically adapts to subject movement/Проследяването се адаптира автоматично към движението на обекта Движещи се обекти, особено в динамични ситуации на снимане

Вариант 1: Гъвкава универсална настройка

По подразбиране

 • Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване: 0
 • Accel./decel. tracking/Проследяване на ускорение/забавяне: 0

Стандартна настройка, подходяща за движещи се обекти. Подходяща за разнообразни обекти и сцени.

В следните ситуации изберете [Case 2] до [Case 4]: препятствия, навлизащи в AF точките, трудни за улавяне обекти или обекти, които внезапно се появяват или променят скоростта си.

Вариант 2: Продължаване на проследяването на обекта чрез игнориране на възможни препятствия

По подразбиране

 • Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване: Locked on/Консервативно: –1
 • Accel./decel. tracking/Проследяване на ускорение/забавяне: 0

Настройка за продължаване на фокусирането на обекта дори ако препятствие навлезе в AF точките или ако обектът се отклони от тях. Полезно, ако предпочитате фокусът да не превключва към препятствия или елементи във фона.

Забележка

 • Опитайте да зададете за [Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване] настройка [–2], ако препятствията често „увличат“ фокуса или AF точките се отклоняват често от обекта, затруднявайки фотоапарата в проследяването на желания обект при фабрични настройки ().

Вариант 3: Моментално фокусиране на обекти, които внезапно навлизат в AF точките

По подразбиране

 • Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване: Responsive/Ускорено: +1
 • Accel./decel. tracking/Проследяване на ускорение/забавяне: +1

Настройка за фокусиране на множество обекти, разположени на различни разстояния в позициите на AF точките, един след друг. Фокусът превключва към всеки нов обект, който се появява пред основния обект. Това е удобно и когато желаете да фокусирате винаги най-близкия обект.

Забележка

 • Опитайте да зададете за [Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване] настройка [+2], ако предпочитате фокусирането да превключва веднага към нови обекти, които се появяват внезапно ().

Вариант 4: За обекти, които се ускоряват или забавят рязко

По подразбиране

 • Tracking sensitivity/Чувствителност на проследяване: Responsive/Ускорено: 0
 • Accel./decel. tracking/Проследяване на ускорение/забавяне: +1

Настройка за запазване на проследяването и фокусирането на обекти, които внезапно променят скоростта си.

Тази настройка е подходяща за обекти, които внезапно извършват движение, ускоряват/забавят или спират.

Забележка

 • Опитайте да зададете за [Accel./decel. tracking/Проследяване на ускорение/забавяне] настройка [+2], за да проследявате обекти, които имат склонност да променят скоростта си значително ().

Вариант А: Проследяването се адаптира автоматично към движението на обекта

Полезно, когато предпочитате да снимате автоматично зададени параметри въз основа на характеристиките и поведението на обектите.

Чувствителността на проследяването и проследяването на ускоряването/забавянето се задават автоматично.

Параметри

Чувствителност на проследяване

Настройка за чувствителност на проследяване на обектите за „Следящ AF“ като реакция на препятствия, които навлизат в AF точките, или на обекти, които се отклоняват от AF точките.

 • 0

  Стандартна настройка. Подходящ за заснемане на движещи се обекти.

 • Locked on/Консервативно: –2 / Locked on/Консервативно: –1

  Фотоапаратът ще се опита да продължи да фокусира обекта дори ако препятствие навлезе в AF точките или ако обектът се отклони от тях. С настройка "-2" фотоапаратът проследява заснемания обект по-дълго, отколкото с настройка "-1".

  Ако фотоапаратът обаче фокусира погрешния обект, възстановяването на фокусирането на първоначалния обект може да отнеме по-дълго време.

 • Responsive/Ускорено: +2 / Responsive/Ускорено: +1

  Фотоапаратът може да фокусира последователно покрити от AF точки обекти, разположени на различни разстояния. Това е удобно и когато желаете да фокусирате винаги най-близкия обект. Настройката +2 предоставя по бърза реакция при фокусиране на следващ обект от настройката +1.

  Но фотоапаратът ще има по-голяма склонност да фокусира нежелани обекти.

Проследяване на ускоряване/забавяне

Настройка за чувствителност на проследяване на обектите за „Следящ AF“ като реакция на внезапни и значителни промени в скоростта, като например внезапно тръгване или спиране на обекта.

 • 0

  Подходяща за обекти, които се движат с постоянна скорост (минимални промени в скоростта).

 • -2 / -1

  Подходяща за обекти, които се движат с постоянна скорост (минимални промени в скоростта). Ефективна, когато настройката 0 причинява нестабилност на фокуса поради слабо движение на обекта или препятствие пред обекта.

 • +2 / +1

  Тази настройка е подходяща за обекти, които внезапно извършват движение, ускоряват/забавят или спират. Дори ако скоростта на движещия се обект се промени внезапно и значително, фотоапаратът продължава да го фокусира. Например, фотоапаратът е по-малко склонен да фокусира зад обект, който изведнъж започва да ви приближава, или пред приближаващ обект, който изведнъж е спрял да се движи. С настройка "+2" фотоапаратът може да следи значителни промени в скоростта на движещия се обект по-добре, отколкото с настройка "+1".

  Но тъй като фотоапаратът е чувствителен дори към най-малките движения на обекта, фокусирането може да е нестабилно за кратко.

Настройване на параметрите на вариантите

Можете ръчно да настройвате параметрите ((1) Чувствителност на проследяване и (2) Проследяване на ускоряване/забавяне) за Case 1 до Case 4.

 1. Изберете вариант.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете номера на варианта за настройване.
 2. Натиснете бутона AF point selection.

  • Избраният параметър е ограден в лилаво.
 3. Изберете параметър за настройка.

 4. Настройте.

  • Настройките по подразбиране са обозначени със светлосив символ [Default].
  • За да потвърдите настройката, натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да се върнете към екрана от стъпка 1, натиснете бутона AF point selection.

Забележка

 • За да възстановите фабричните настройки на параметрите (1) и (2) за всеки вариант, натиснете бутона AF point selection на стъпка 2 и след това натиснете бутона Erase.
 • Можете също така да присъедините настройките на параметрите (1) и (2) към My Menu (). Това ви позволява да променяте настройките за избрания вариант.
 • За да снимате с вариант, чиито настройки сте променили, първо изберете варианта и след това снимайте.