Избор на метод на снимане

Фотоапаратът предлага следните методи на снимане: Единични снимки и Серия от снимки. Можете да изберете подходящия за сцената или обекта метод на снимане.

 1. Натиснете бутона Multi-function (Timer 6 sec.).

  • При показано на екрана изображение натиснете бутона Multi-function.
 2. Изберете елемента за метод на снимане.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете елемента за метод на снимане.
 3. Изберете метод на снимане.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройка.
 • [Single shooting] Единични снимки

  Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една снимка.

 • [High-speed continuous shooting plus] Високоскоростна серия от снимки +

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Mechanical/Механичен]: макс. приблиз. 15 снимки/s.
  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 15 снимки/s.
  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 30 снимки/s.
 • [High-speed continuous shooting] Високоскоростна серия от снимки

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Mechanical/Механичен]: макс. приблиз. 6,5 снимки/s.
  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 8,0 снимки/s.
  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 15 снимки/s.
 • [Low-speed continuous shooting] Нискоскоростна серия от снимки

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 3,0 снимки/s.

 • [10 sec. self-timer] Самоснимачка: 10 s/дистанционно управление

 • [2 sec. self-timer] Самоснимачка: 2 s/дистанционно управление

 • [Self-timer: Continuous] Самоснимачка: Серия от снимки

  Относно снимането със самоснимачка вижте Използване на самоснимачката. За снимане с дистанционно управление вижте Снимане с дистанционно управление.

Внимание

 • [High-speed continuous shooting plus] позволява приблиз. 15 снимки/s честота на серия от снимки, когато е зададена настройка [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда] или [Mechanical/Механичен] при посочените по-долу условия.

  • Стайна температура (23°C)
  • Използване на някой от следните източници на захранване

   • Напълно заредена батерия LP-E6NH (имайте предвид, че честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при използване на батерии с влошени характеристики).
   • Аксесоари за захранване от електрическата мрежа (продават се отделно)
   • USB захранващи адаптери (продават се отделно)
  • Скорост на затвора: 1/1000 s или по-висока
  • Редуциране на пулсациите на светлината: Няма
 • [High-speed continuous shooting plus] позволява приблиз. 30 снимки/s честота на серия от снимки, когато е зададена настройка [Electronic/Електронен] при посочените по-долу условия.

  • Скорост на затвора: 1/30 s или по-висока

  Имайте предвид, че честотата на заснемане на серия от снимки може да е по-ниска от 30 снимки/s, ако по време на заснемането на серия от снимки възникне някое от посочените по-долу обстоятелства.

  • Превключване към режим на снимане Program AE или Shutter-priority AE или прилагане на настройки, които променят отвора на диафрагмата в режим Flexible-priority AE
  • Използване на вариото
  • Извършване на ръчно фокусиране
  • Функцията „Следящ AF“ променя позицията на фокуса
 • Честотата на заснемане на серия от снимки с функцията "Следящ AF" може да се намали в зависимост от условията на обекта или използвания обектив.
 • Посетете уебсайта на Canon за повече информация относно обективите, поддържащи максималната честота на заснемане на серия от снимки ().
 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при снимане в условия на пулсираща светлина, когато [Shooting: Anti-flicker shoot./Shooting: Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината] е с настройка [Enable/Разрешено] (). Също така, интервалът на заснемане на серия от снимки може да стане непостоянен и следващата снимка да се заснеме с по-голямо закъснение.
 • Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще бъде временно забранено ().